Oproep aan marktpartijen voor deelname aan ‘Excellent Expertteam’

Het Innovatieprogramma Energiesprong zoekt met spoed naar marktpartijen die zich gezamenlijk willen aanmelden als multi-disciplinair team. Dit ‘Excellent Expertteam’ werkt aan een aantal grote energieneutrale projecten en biedt ondersteuning aan vastgoedgebruikers en eigenaren.  

Lees het complete PDF-document hierover.

De opgaven – zie het PDF-document - worden volledig geïntegreerd met de projecten binnen het programma. Het Excellente Expertteam biedt ondersteuning aan de gebruikers, eigenaren en andere betrokkenen, om zo aan de hand van de praktijk gevalideerde en geaccepteerde oplossingen te ontwikkelen, zoals:

1. Een model om de value case voor gebruikers te bepalen, op basis waarvan de gebruikers hun nieuwe, energieneutrale huisvestingsvraag kunnen formuleren. Het model is geslaagd wanneer minimaal 10 gebruikers het model ervaren als voldoende representatief voor hun eigen organisatie;

2. Een systematiek / model voor de taxatiewaarde van energieneutrale kantoren op basis van een gegarandeerde performance, die aansluit bij de value case van de gebruikers en geaccepteerd wordt door instituten, banken en beleggers.

3. Een model huurovereenkomst op basis van de value case van de gebruiker op basis van gegarandeerde performance en energieneutraliteit, die geaccepteerd wordt door instituten, koepelorganisaties en branche- en belangenverenigingen van gebruikers en eigenaren.

4. Een effectieve en eenduidige uitvraagprocedure en beoordelingssystematiek voor eigenaren om een kantoorrenovatie naar energieneutraal te starten.

5. Een routekaart voor kantoorrenovaties naar energieneutraal, waaruit tevens op objectieve wijze het resterend verduurzamingspotentieel van een kantoor af te leiden is.

6. Een tool om de verwachte performance van de huisvesting na de renovatie op een betrouwbare manier vooraf inzichtelijk te maken.

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, gebouwen van zorginstellingen.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022