Van der Laan in overleg over uitwerking regeling staatssteun woningcorporaties

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zal op korte termijn het besluit van de Europese Commissie over staatssteun aan woningcorporaties uitwerken in een tijdelijke regeling. De minister nodigt alle betrokken partijen nu uit om met hem te spreken over de uitwerking als sluitstuk van reeds lopende ambtelijke besprekingen. Sommige corporaties zeiden te vrezen dat het besluit van de Europese commissie leidt tot een teruggang in de investeringen door corporaties.

De Europese Commissie heeft in haar beschikking van 16 december 2009 het Nederlandse volkshuisvestingstelsel ongemoeid gelaten. Woningcorporaties kunnen hun betaalbare huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro met staatssteun toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ca. 43 procent van de Nederlandse huishoudens). Daarnaast is er ruimte om 10 procent van die woningen toe te wijzen aan hogere inkomens. Voor zittende huurders verandert er niets.

'Bij de tijdelijke regeling gaat het om het uitwerken van deze punten en het voorkómen van invoerings- en overgangsproblemen', zo benadrukt minister Van der Laan.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021