Brancheorganisaties pleiten voor verkorting bouwprocedures om woningmarkt te stimuleren

Stroperige procedures zijn zelfs in crisistijd het grootste knelpunt voor de woningbouwproductie. Het is daarom uiterst teleurstellend dat invoering van de Crisis- en herstelwet in de Eerste Kamer ernstige vertraging heeft opgelopen. Verder moeten gemeenten hun procedures verkorten en beter op elkaar afstemmen. Kleine gemeenten moeten op dit vlak hun kennis bundelen.

Dit stellen Aedes Vereniging van woningcorporaties, Bouwend Nederland, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers en NEPROM naar aanleiding van de Knelpuntenmonitor Woningproductie 2009. Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft stelt in opdracht van deze partijen en het ministerie van VROM, elke twee jaar een top 10 samen van de grootste knelpunten voor de bouwproductie.

De complexiteit en nodeloos lange tijdsduur van besluitvormingstrajecten staan al vanaf de eerste meting in 2003 op de eerste plaats in deze top 10. Op de voet gevolgd door langdurige bezwaarprocedures van burgers en belangengroepen. De brancheorganisaties vinden het opvallend en onwenselijk, dat zelfs in tijden van crisis en dus minder druk bij gemeentelijke ambtenaren, stroperige (bezwaar)procedures nog steeds de belangrijkste struikelblokken zijn voor de planvorming en uitvoeringsfase.

In die zin is ook de vertraging van de Crisis- en herstelwet door de Eerste Kamer uiterst teleurstellend. Deze wet zorgt juist voor een versnelling van de procedures en een efficiënter omgaan met bezwaren rond bouwprojecten. Langer uitstel van invoering van de wet is daarom zeker in deze moeilijke tijd voor de bouw onwenselijk.

Daarnaast moeten gemeenten volgens de vier brancheorganisaties, hun eigen procedures versimpelen en verkorten. Vooral bij het op elkaar afstemmen van procedures en vergunningentrajecten kunnen gemeenten nog een verbeteringsslag maken. Overigens zijn er gemeenten die hier al serieus werk van maken. Voorbeelden hiervan zijn Heerenveen en het Brabantse Gemert-Bakel. Zo baseert Heerenveen zich meer op eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen van de aanvrager en minder op regels en handhaving.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021