"Schuldhulpverlenings initiatieven zullen falen"

Sinds een aantal jaren zien we een stevige groei in initiatieven om particulieren schuldenvrij te houden. De schuldhulpverleningsinstanties proberen steeds eerder bij schuldenproblematiek in het traject betrokken te worden. Met name een huisuitzetting is erg ingrijpend. Omdat de sociale woningcoporaties hun maatschappelijke rol zeer serieus nemen, hebben zij de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in schuldhulpverlening voor hun huurders. Vroegtijdige signalering, daar wordt op ingezet.

Nu veel projecten een paar jaar draaien, is duidelijk dat de resultaten tegen vallen en de kosten in verhouding zeer hoog zijn. Doordat de debiteur niet meer van zich laat horen of niet voldoende meewerkt, is het slagingspercentage laag. Maatschappelijk je verantwoordelijkheid nemen als bedrijf is belangrijk, maar ten koste van wat? Tot 2008 hadden de woningcoporaties voldoende middelen om in hun huurders te investeren. Inmiddels hebben zij de crisis, de Vogelaarsheffing en de invoering van de vennootschapsbelasting over zich heen gehad.

In Haarlem is de samenwerking die Gemeente en de woningcoporaties hadden om in te grijpen bij schuldenproblematiek onlangs mislukt. Hier overwegen coporaties de schuldhulpverlening zelf voor hun huurders te gaan doen. In andere gemeenten hoor ik geluiden van de coporaties, dat de resultaten tegenvallen en de processen bij de instanties moeilijk beheersbaar zijn.

De verwijtcultuur heeft ondertussen goed wortel geschoten. Het is altijd de schuld van iets of iemand anders. In Nederland hebben we allerlei rechten, maar de plichten vergeten we gemakshalve erg graag. Hoever moet je een zwanger 17-jarig meisje helpen, omdat ze uit een sociaal zwakke omgeving komt? Door de sociaal zwakke omgeving is ze niet zwanger geraakt. Er is altijd een keuze, in dit geval is er gekozen niet aan de mogelijke gevolgen te denken.

De huidige schuldhulpverleningsinstanties nemen teveel taken over van de schuldenaren. Hierdoor worden de mensen niet geactiveerd en ik denk zelfs steeds inactiever. Hierdoor wordt het steeds lastiger iemand aan te spreken en te helpen de confrontatie met de schulden aan te gaan. Uiteindelijk gaan de baten gewoon niet meer tegen de kosten opwegen.

Laat ik duidelijk zijn: het is goed mensen waar schulden ontstaan vroegtijdig aan te spreken. Wanneer we ook de eigen verantwoordelijkheid weer meer bij huurders met schulden terugleggen en de eigen verantwoordelijkheid weer wat meer genomen wordt, zullen we structureel minder uitzettingen krijgen. Wanneer je je huurders wilt helpen problemen te voorkomen of beheersen, verwijs ze dan naar de sites van het Nibud: www.persoonlijkbudgetadvies.nl , www.berekenuwrecht.nl of www.zelfjeschuldenregelen.nl of baseer daar je informatie op. Hier is heldere en relevante voorlichting te vinden.

L.V. Snijder
T.k. gerechtsdeurwaarder
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Voor meer informatie over Snijder zie http://www.snijderincasso.nl/huurincasso.html

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021