Nederlanders zijn tevreden over de arbeidsmarkt.

Samen met Denemarken is Nederland het enige EU-land dat zich overwegend positief uitspreekt over de werkgelegenheidssituatie, zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie.

Terwijl 59 procent van de Nederlanders de werkgelegenheid beoordeelt als 'goed', doet 57 procent van de Denen dit. In alle andere landen vindt een meerderheid van de bevolking dat de situatie 'slecht' is. Bewoners van Letland, Spanje en Portugal zijn het meest negatief.

Mannen
Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen gemiddeld een gunstiger oordeel uitspreken over de arbeidsmarkt dan vrouwen, terwijl ook jongeren tot 24 jaar positiever zijn dan oudere categorieën. Bovendien zijn hoogopgeleiden minder geneigd de situatie negatief in te schatten.

Onder de verschillende beroepsgroepen zijn managers en studenten het minst pessimistisch. Werklozen oordelen weinig verrassend het slechtst over de toestand van de werkgelegenheid.

Driekwart van de Europeanen vindt dat de arbeidsmarkt er in zijn land op achteruitgegaan is ten opzichte van vijf jaar geleden. Opmerkelijk is dat zes procent juist vooruitgang signaleert.

Verslechtering
De helft verwacht dat er het komende jaar een verslechtering van de werkgelegenheid optreedt. Op dit gebied zijn het juist de Nederlanders die het, samen met de Hongaren, Duitsers, Slowaken en Ieren, het somberst inzien.

Vorige week werd bekend dat de werkloosheid in Europa opgelopen is naar tien procent. Nederland bleek traditiegetrouw met vier procent over het laagste percentage werklozen te beschikken.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021