NEPROM: goede samenwerking corporaties en ontwikkelaars leidt tot betere projecten

Daar waar projectontwikkelaars en corporaties in vertrouwen samenwerken, verloopt de herstructurering van oude woonwijken vaak beter. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek 'Zij maakt het verschil', dat is uitgevoerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en MOVe (TU Delft) in opdracht van de NEPROM en De Vernieuwde Stad, en met financiële steun van VROM.

Bij veel projecten blijkt de samenwerking te leiden tot risicoreductie voor beide partijen en een betere marketing van met name de duurdere woningen. Drs. Ferdows Kazemi, een van de onderzoekers van dit complexe onderzoek licht toe: "In een aantal samenwerkingsverbanden ligt de toegevoegde waarde ook sterk op andere terreinen, zoals procesmanagement, financiering en conceptontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van de samenwerking sterk van de situatie afhankelijk is. Door bewuster partners te kiezen voor een langdurig herstructureringsproject op basis van de eigen sterkten en zwakten, en door verwachtingen veel explicieter te maken, winnen samenwerkingsprojecten aan toegevoegde waarde. Wat vooral belangrijk is bij het tot stand brengen en in stand houden van de samenwerking zijn de menselijke inspanningen en het hebben van vertrouwen in elkaars intenties."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021