Stimulans ontwikkeling Almere na contract met Rijk

De verdere gebiedsontwikkeling in Almere krijgt een forse stimulans na ondertekening van een contract met het Rijk. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over de verdere groei van de stad, op het gebied van woningbouw, infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, onderwijs, sport en financiën. In een drietal werkmaatschappijen wordt gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold.

Ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Eurlings (Verkeer en Waterstaat), de Almeerse wethouder Duivesteijn en de Flevolandse gedeputeerde Bliek, hebben vandaag daarvoor hun handtekening onder het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 (IAK) - een contract voor de ontwikkeling van Almere - gezet.

Met de ondertekening van het IAK wordt het Rijksbesluit Amsterdam Almere Markermeer van 6 november 2009 vertaald in een contract met wederzijdse afspraken. De gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland zullen in februari over het IAK besluiten. Omdat de groei van Almere vérder strekt dan afspraken over de ruimtelijke inrichting van de stad, zijn vrijwel alle departementen bij het project betrokken. Twaalf bewindspersonen hebben hun handtekening onder het IAK gezet.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021