Corporatie Woningstichting Den Helder vastbesloten om uit bestel te stappen

Woningstichting Den Helder kondigt vandaag bij WWI-minister Van der Laan aan uit het corporatiebestel te stappen. Mocht de minister dit weigeren, dan dagvaardt Woningstichting de Staat der Nederlanden om deze toestemming alsnog te verkrijgen. De corporatie wil verder als private vastgoedmaatschappij.

"Door opeenvolgende maatregelen van dit kabinet heeft het corporatiebestel geen enkele toegevoegde waarde meer voor de volkshuisvesting in Den Helder. De introductie van vennootschapsbelasting, Vogelaarheffing (VpB) en BTW-integratieheffing beïnvloeden de kasstromen van Woningstichting dusdanig dat de investeringscapaciteit is gehalveerd. Ook de minister erkende op 25 november 2009 in antwoord op Kamervragen dat, mede als gevolg van Vpb en (in mindere mate) de Vogelaarheffing, de oorspronkelijke investeringsplannen van Woningstichting niet meer kunnen worden gerealiseerd", zo meldt de directie van Woningstichting Den Helder.

Financieel directeur Peter Kramer van de Woningstichting: "De inzet voor kleinschalig wonen van specifieke doelgroepen, de realisering van vastgoed voor verzorging- en verpleeghuizen alsmede brede scholen worden ernstig vertraagd of kunnen in het ergste geval helemaal niet meer gerealiseerd worden."

In september 2008 had deze corporatie al reeds het voornemen geuit om uit het bestel te treden. Mede op verzoek van de minister hield de corporatie dit voornemen aan en werd de verschillende mogelijkheden onderzocht om binnen het bestel de omvangrijke volkshuisvestelijke opgave waarvoor de corporatie in Den Helder staat, nader in te vullen. Dat heeft geen resultaat gehad, zo meldt de corporatie.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021