VROM: geconstateerde bodemfraude was incident

De manier waarop het bodemadviesbureau Bodemstaete ruim 13 jaar fraudeerde met laboratoriumuitslagen van bodemonderzoeken was een incident. Dat concludeert de VROM-Inspectie (VI) uit een uitgebreide steekproef die samen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat bodemwerk erg gevoelig is voor frauduleus handelen, bevestigt een groot aantal geïnterviewde deskundigen in het rapport ‘Lessen uit Bodemstaete'. Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Begin 2009 werd de ‘Kwalibo'-erkenning van Bodemstaete BV ingetrokken. De Kwalibo-erkenning krijgt een bodemintermediair van de ministers van VROM en V&W als hij aan kwaliteitseisen voldoet en integer is. Uit een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VI bleek dat Bodemstaete op grote schaal fraudeerde.

Om te onderzoeken of ook andere bodemadviesbureaus met analyseresultaten frauderen, hebben de VI en de IVW bij 50 overheden ruim 500 bodemrapporten van 138 verschillende adviesbureaus onderzocht. De steekproef omvatte daarmee ongeveer 70% van de adviesbureaus met een erkenning. In dit onderzoek zijn geen vervalste bodemrapporten aangetroffen. Wel is lopende het onderzoek nog een ander bedrijf betrapt op fraude; ook daar is de erkenning ingetrokken.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021