Een straatje erbij: Stip aan horizon voor vlottrekken woningmarktcrisis?

De Nederlandse woningmarktcrisis is een centraal thema in de actuele maatschappelijke discussies. Volgens het EIB kan het concept 'een straatje erbij' snel en concreet een oplossing bieden. De corporatiesector en commerciële woningbeleggers kunnen hierin hun maatschappelijke relevantie tonen.

Kleinschalige nieuwbouwprojecten kunnen innovaties op het gebied van duurzaamheid, klimaat en natuur inclusief bouwen aanjagen als proeftuin voor de grotere bouwopgave. Dit kan helpen om nieuwe technologieën en duurzame oplossingen uit te proberen en te testen voordat deze op grotere schaal worden toegepast. Door te kiezen voor duurzame bouwoplossingen en energiezuinige woningen draagt het bovendien bij aan een duurzamere toekomst.

De ontwikkeling richting een duurzame en zelfs circulaire economie is voor veel mensen nu te ongrijpbaar en wordt eerder als bedreiging dan als kans gezien. Dit is op te lossen door ze actief te betrekken in de uitvoering van het concept. Hiermee kan ook de lokale gemeenschap worden versterkt.

Woningcorporaties en commerciële woningbeleggers kunnen samenwerken, waarbij de commerciële partijen invulling kunnen geven aan bijvoorbeeld het vrije sector-segment.

‘Generatie Z’
Met name voor de jonge generatie ontbreekt nu het zicht op een eigen woonruimte en daarmee perspectief voor de toekomst. Een ronduit slechte start voor een generatie die zich hierdoor belemmerd ziet in haar (economische) ontwikkelingskansen. Tegelijkertijd is er een enorm tekort aan technisch geschoolde mensen in de vastgoedsector en is sprake van een enorm personeelstekort. Het concept biedt kansen om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van ’een straatje erbij’ en om hen enthousiast te maken voor een carrière in de bouw. 

Actie
Het concept ‘een straatje erbij’ biedt vele kansen. Maar ook uitdagingen om nader te verkennen en op te lossen. De politiek is aan zet, de woningcorporaties kunnen het voortouw nemen en de commerciële woningbeleggers hun maatschappelijke bijdrage tonen.

Jelmer Jens (Senior Adviseur BDO Management Consultancy/Advisory) en Robbert Lankhaar (Manager BDO Vastgoedconsultancy REVS) schreven de volgende Factsheet: ‘Een straatje erbij’: stip aan de horizon voor het vlottrekken van de (woningmarkt)crises? Deze factsheet kunt u downloaden via onderstaande button. 

Een straatje erbij: stip aan horizon voor vlottrekken woningmarktcrisis? - BDOReacties


Laatste nieuws