Stijgende vraag naar duurzaam vastgoed: RICS Sustainability Report 2023 onthult een versnellende transitie

Het RICS sustainability report 2023 schetst een bemoedigend beeld van een bouwsector die versnelling zoekt in de vergroeningsslag. De enquête, waaraan ruim 4.600 professionals uit meer dan 36 landen deelnamen, toont aan dat zowel gebruikers als investeerders steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en positieve impact in de gebouwde omgeving.

Door Rogien Averink, associate partner Sustainable Capital Group & Board member RICS Netherlands en Kasper Burger, ESG Specialist Sustainable Capital Group en vakgroeplid Sustainable Finance RICS.

Groene Gebouwen in de Lift
Opvallend is de fors gestegen vraag naar duurzame gebouwen. De Sustainable Building Index (SBI) registreert een nettobalans van +60 procent, wat betekent dat 60 procent meer respondenten een stijging meldt ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is zichtbaar in alle regio’s, waarbij Europa vooroploopt. Hier rapporteren professionals een grotere stijging in de vraag naar herbruikbare en recyclebare bouwmaterialen vergeleken met het wereldwijde gemiddelde.

Europa: Koploper in Duurzaamheid
Uit het rapport blijkt dat Europa zich ontpopt als koploper in duurzame bouwpraktijken. Naast de toegenomen vraag naar milieuvriendelijke materialen, nemen Europese landen ook vaker hun toevlucht tot energiezuinige woningen en gebouwen. Sterker nog, 53 procent van de Europese respondenten meldt een stijging in de huur- en vastgoedwaarde van panden met duurzame kenmerken.

Maatregelen met Impact
Het rapport beschrijft ook de positieve impact van reeds ingevoerde duurzame maatregelen. Zo rapporteren professionals een positieve impact op de operationele kosten van gebouwen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. In Amsterdam bijvoorbeeld heeft CTPark Amsterdam City de kosten verlaagd door over te schakelen op duurzame energie.

Verduurzaming moet nog sneller
Ondanks de positieve ontwikkelingen blijven er uitdagingen. Op het huidige tempo van verduurzaming wordt de 2050 net-zero doelstelling van de sector niet behaald. Een belangrijk onderdeel wat verduurzaming kan aanjagen is het meten van “embodied carbon”, oftewel de CO2-uitstoot tijdens de productie en het transport van bouwmaterialen. Slechts 43 procent van de respondenten geeft aan dit te doen. Om de embodied carbon uitstoot te verlagen en de klimaatdoelstellingen te behalen, moet dit structureel verbeterd worden.

Investeerders signaleren een gebrek aan bewijs voor verhoogde rendementen op duurzame investeringen tegenover de hoge kosten die komen kijken bij verduurzaming, als grootste investerings-blokkade. Daarnaast blijven kennishiaten bestaan rondom bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit. RICS speelt hierop in door educatieve programma’s en richtlijnen te ontwikkelen, zoals de recent gelanceerde Whole Life Carbon Assessment-standaard.

Toekomstbestendige Bouw
Het RICS Duurzaamheidsrapport 2023 is een bemoedigende indicatie van een bouwsector die zich steeds bewuster wordt van de noodzaak tot verduurzaming. Hoewel er nog werk aan de winkel is, tonen de stijgende vraag naar groene gebouwen en de toenemende implementatie van duurzame maatregelen een positieve beweging. Met gerichte actie en ondersteuning van organisaties als RICS kan de sector de transitie naar een toekomstbestendige en duurzame gebouwde omgeving versnellen.

Rogien Averink, Associate Partner bij Sustainable Capital Group: 'De toenemende vraag van investeerders naar groene gebouwen is een belangrijke trend die we waarnemen. Het RICS-rapport bevestigt deze trend en toont aan dat investeerders steeds meer waarde hechten aan duurzame kenmerken van gebouwen.'

Kasper Burger, ESG Specialist bij Sustainable Capital Group: 'De toenemende aandacht voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving is een positieve ontwikkeling. Duurzame gebouwen dragen niet alleen bij aan een lagere CO2-uitstoot, maar ook aan een gezonder en comfortabeler leefklimaat. We zijn dan ook blij om te zien dat de sector stappen zet in de goede richting.' Het gehele rapport is te vinden op: RICS Sustainability Report 2023Reacties


Laatste nieuws