Herfinanciering van vastgoed geeft ondernemers extra werkkapitaal

Ondernemers die extra werkkapitaal nodig hebben, hoeven soms niet erg ver te zoeken. Door het herfinancieren van hun bedrijfspand kan er geld vrijkomen om de onderneming mee te laten groeien. En dat kan snel ook; vaak al binnen een week.

Iedere ondernemer zal het wel herkennen; dat punt waarop extra kapitaal nodig is om het bedrijf te laten groeien. Bijvoorbeeld om extra personeel aan te nemen, voorraden aan te leggen of investeringen te doen in innovatie of verduurzaming. Investeringen die zich zullen terugbetalen in extra omzet of lastenverlaging, maar die wel eerst moeten worden gefinancierd.

Heeft een ondernemer vastgoed in bezit, dan kan een financiering snel geregeld zijn. Via een herfinanciering van het pand, kan de (over)waarde ervan liquide worden gemaakt. Om daarmee vervolgens de benodigde investeringen te kunnen doen.

Alternatieve financiering
Voor grootbanken is een relatief kleine vastgoedfinanciering minder interessant. De kosten voor een kleine financiering zijn nagenoeg gelijk aan een grote en de processen duren lang. Een ondernemer heeft vaak behoefte aan snelheid en direct uitsluitsel of de financiering haalbaar is. Alternatieve financiers voorzien in toenemende mate in de behoefte die ondernemers hebben aan financiering. In 2021 regelden ruim 42.000 bedrijven een financiering buiten de grootbanken om. Daarmee werd in totaal voor 3,1 miljard euro verstrekt. Volgens een berekening van Stichting MKB Financiering was dat een groei van 32 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Mogelijk Vastgoedfinancieringen is een van de grote en hardst groeiende partijen die alternatieve financiering faciliteert. Sinds de oprichting in 2016 regelde dit bedrijf voor meer dan 4.000 panden financiering, voor in totaal 1 miljard euro.

Heb je als ondernemer een pand zelf gefinancierd, is de hypotheek in de loop van de jaren al afgelost en/of is de waarde van het pand flink gestegen, dan kun je het onroerende goed via Mogelijk laten herfinancieren. Wanneer je de gegevens invoert in de quickscan, beoordeelt Mogelijk binnen 48 uur welke leensom haalbaar is. Vervolgens kan de daadwerkelijke financiering vaak al binnen een week zijn geregeld. Mogelijk handelt zo snel dankzij slimme automatisering en gebruik van databronnen.

Platform van investeerders
Het geld voor de (her)financiering van zakelijk vastgoed, komt bij private investeerders vandaan; mensen die hun opgebouwd vermogen graag zien renderen en willen beleggen met de zekerheid van het eerste recht van hypotheek. Het bedrijfspand dient daarbij als onderpand. Nadat Mogelijk de financieringsaanvraag van een ondernemer heeft beoordeeld, presenteert Mogelijk het als investeringsaanbod op het platform met een bepaald rendement. Investeerders kunnen het aanbod claimen waarna de hypothecaire acte bij de notaris kan worden afgesloten. Dit hele proces is in hoge mate geautomatiseerd, waardoor dit soms al binnen een week rond kan zijn.

Snelheid en aantrekkelijke voorwaarden
'Nog niet zo lang geleden was alternatieve financiering van vastgoed duurder dan bij een bank', zegt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk (foto). 'Maar nu zien we dat de rentes elkaar nauwelijks ontlopen. Daarnaast merken we dat ondernemers de snelheid waarmee wij handelen enorm waarderen. Bovendien is er bij ons een lage aflossing - dus een lage cash out - waardoor er meer financiële ruimte overblijft om te ondernemen.'

Mogelijk financiert alle typen vastgoed met leensommen tussen de 50.000 en 10 miljoen euro.

Doe hier de quickscan.

Reacties