RE:BORN levert getransformeerd object in Den Haag op

Ontwikkelende belegger RE:BORN heeft een bijna leegstaand kantoorgebouw in de Zeeheldenbuurt van Den Haag getransformeerd. De eerste gebruiker is Bizstay, dat in Walden 30 appartementen gaat exploiteren.

RE:BORN neemt het gebouw voor langere tijd in beheer. Vanuit RE:BORN maakte Jouke Hennipman (technisch ontwikkelaar) van nabij mee hoe het project Walden tot stand kwam: ‘Het oude kantoorgebouw was nog maar beperkt verhuurd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Wij kregen het project in portefeuille en kwamen al snel met Bizstay in contact. Onze ambitie: een gebouw met een functievrij karakter realiseren dat voldoet aan onze missie van de drie D’s: dynamisch, dierbaar en duurzaam.’ Dynamisch gezien is dit gebouw als eerste gebruik ingericht om in te wonen, maar als de tijd erom vraagt kan het zich eenvoudig aanpassen naar zorg, hotel, kantoor of onderwijs. 

RE:BORN prijst ook de samenwerking met bouwbedrijf Meerbouw, dat zorgdroeg voor de realisatie. ‘Daarnaast hebben we met de Rabobank en Oneplanetcrowd ervoor gezorgd dat we dit object in eigen belegging kunnen houden. We zijn daar heel blij mee.’

BizStay
Een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van Walden werd geleverd door BizStay, het bedrijf dat in Den Haag inmiddels op meerdere locaties complexen verhuurt en zo inspeelt op de vraag naar tijdelijk wonen. Dennis Kellner geeft aan dat BizStay in 2010 het short-stay-concept heeft geïntroduceerd in Den Haag. ‘In die tijd was er geen specifiek beleid voor tijdelijke woonconcepten, wij deden dat met appartementen die her en der verspreid waren over de stad. Vanaf 2017 zijn we op zoek gegaan naar nieuwe locaties. Mede omdat onze appartementen verspreid waren door de stad, was dat niet heel efficiënt. Met grotere projecten kunnen we én een efficiënter bedrijf zijn én de logiesfunctie invullen. Omdat we er ook een ondersteunend kantoor bij hebben, kunnen we ook het toezicht beter regelen. We sluiten hiermee aan bij het gemeentelijk beleid. In dit verband past ook de toezegging die BizStay deed aan de gemeente Den Haag: de woningen die tijdelijk als logies-appartement werden verhuurd, hebben we teruggegeven aan de woningmarkt.’

Kellner is in zijn nopjes met de woningen van Walden die hij nu gaat exploiteren: ‘We bieden een volwaardige appartement met hotelfaciliteiten voor periodes van enkele dagen tot maximaal vier maanden. We bieden hier 30 woningen aan, vanaf 34m2 tot 94m2. We hebben daarmee ook appartementen die geschikt zijn voor gezinnen in Walden, waarmee we redelijk uniek zijn in de markt.’

Kellner benadrukt ook de sociale component van Walden: ‘Mensen ontmoeten elkaar in de lobby voor een kop koffie of in de gym, dat zien we nu al gebeuren in Walden. En we geven advies, kunnen mensen wegwijs maken in de buurt en brengen gasten in contact met lokale ondernemingen.’

Verankerd in locatie
Bij de realisatie van Walden leverden de architect en de bouwer een belangrijke bijdrage. Architect Ari de Jong van Architektenkombinatie benoemt de opgave voor zijn bureau: ‘Omdat het oorspronkelijke pand detoneerde in de omgeving wilden we meer samenhang in het straatbeeld creëren. Het gevelraster is zandsteenkleurig; dat past bij het ene buurpand. De cortenstaal-look gevelbekleding past goed bij de oranjerode steenkleur van het andere buurpand. Zo wordt Walden verankerd in de locatie.’

Bijzonder is dat de bestaande constructie van het pand zoveel mogelijk is hergebruikt. Ook voor bouwbedrijf Meerbouw vormde dat een interessante uitdaging. Directeur Jan Anker kijkt terug: ‘Na een wat moeizame opstart – door vertragingen in de vergunningen – zijn de werkzaamheden opgeleverd conform de termijnen die we samen hadden vastgesteld. Ik durf te zeggen dat alle ambities die aan de voorkant zijn geformuleerd ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Het leverde een bijzonder bouwproces op waarin een voor een de verdiepingen door Meerbouw zijn opgeleverd. ‘Hierdoor kon Bizstay al starten met de afwerking en inrichting van de woningen.’

Financiering
Essentieel voor het succes voor het project was ook de financiering. Raouf Jarmo, investment manager bij RE:BORN, kijkt met tevredenheid terug op dit deel van het ontwikkelingstraject: ‘We zijn er trots op dat we dit in samenwerking met Rabobank en Oneplanetcrowd hebben kunnen realiseren, in een heel bijzonder proces. De voorbereidingen voor een volgend project samen zijn inmiddels getroffen. Daarnaast is dit een voorloper op het RE:BORN Impact Fonds dat de komende tijd verder vorm en invulling zal krijgen.’

Het is een conclusie die Maarten de Jong van Oneplanetcrowd zeker kan onderschrijven: ‘Ook wij zijn er trots op dat we samen met RE:BORN het grootste crowdfunding vastgoedproject van 2021 hebben gefinancierd: 3,8 miljoen euro, bijeengebracht door 954 investeerders. Deze investeerders geloven in de visie van RE:BORN om gedateerde gebouwen duurzaam te transformeren naar een functievrij gebouw dat weer generaties lang mee kan.’ Vanuit de Rabobank sluit Ivar Kruithof hierop aan: ‘Het circulaire karakter van Walden, in combinatie met functievrije bouw, past goed bij onze bouwopgave en toekomstige voorraad. Wij verwachten van onze relaties dat zij een bijdrage leveren aan duurzaam vastgoed en dagen ze uit een stap verder te zetten. Om te kijken of je slimmer, duurzamer kunt bouwen en gebruik kan maken van innovatieve oplossingen. Walden past daar natuurlijk heel goed bij. Niet voor niets heeft dit project een glanzend Alabel in de wacht weten te slepen.’

RE:BORN CEO’s Niel Slob en Saman Mohammadi zijn trots op het eindresultaat: ‘Bij deze herontwikkeling hebben we wederom laten zien dat economische, ecologische en emotionele (sociaalmaatschappelijke) impact samen kan gaan. Met trots nemen wij deze parel in de stad op in onze beleggingsportefeuille’. 

 

Reacties