Test je kennis: wat weet jij van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Om dit te testen hebben PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast een online game ontwikkeld. De game is bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwers, woningcorporaties en het bevoegd gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling en bewustwording van de kansen en risico’s van de Wkb te stimuleren. 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special