ILT: 'Bevindingen over aanleg bodemenergiesystemen zijn zorgelijk'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt dat boorbedrijven bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening houden met de eisen die daaraan worden gesteld, waardoor er risico’s ontstaan voor het milieu. Dat staat te lezen in de signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ die vandaag werd gepubliceerd. 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special