Evenals in de rest van Nederland steeg ook de winkelleegstand in Amsterdam. Ten opzichte van 2019 namen de leegstaande winkelpanden met 1,6% toe. Landelijk bedroeg de stijging 0,6%. Bekijk hier de 'Barometer leegstand 2020' van de gemeente Amsterdam. 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021