Komt Grand Prix Zandvoort in gevaar door afgekeurd stikstofbeleid?

Stikstof is schadelijk voor de biodiversiteit, dus is er strenge controle op de stikstofuitstoot bij bouwprojecten. Nu heeft de Raad van State het huidige Nederlandse stikstofbeleid afgelopen mei afgekeurd omdat het in strijd is met de Europese wet rondom dit thema. Door deze uitspraak staat een grote hoeveelheid projecten ineens op losse schroeven.

Het gaat om honderden projecten die het risico lopen om behoorlijke vertraging op te lopen. Volgens Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaat het in eerste instantie om maximaal 310 projecten, maar daarnaast lopen er ook nog eens 630 juridische procedures tegen vergunningen die zijn verkregen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingen en uitbreidingen van snelwegen, maar ook om de bouw van Lelystad Airport en de Grand Prix die in 2020 naar Zandvoort komt. Een aantal milieuclubs zijn al actief om met de stikstofuitspraak de vergunning voor de Formule 1 aan te vechten.

Crisisteam
Omdat de Raad van State het huidige stikstofbeleid heeft afgekeurd moet er een hoop gebeuren de komende tijd. Er is een crisisteam opgericht dat regelmatig overlegt over de stikstofproblematiek. Het team bestaat uit minister Schouten, Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Ank Bijleveld (Defensie) en gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook vertegenwoordigd.

Stappenplan
De eerste stap is nu om te inventariseren welke projecten gevaar lopen, gemeenten en provincies zijn hier al druk mee bezig. Daarna wordt gekeken of er juridische uitwijkmogelijkheden zijn om de vertraging tot een minimum te beperken en uiteindelijk zal een nieuw stikstofplan moeten worden opgesteld dat rekening houdt met de Nederlandse natuur. 

Schade beperken?
Hoe de hele problematiek rondom dit thema in elkaar steekt weten de advocaten Anne-Marie Klijn (NautaDutilh) en Marieke Kaajan (Envir Advocaten) u haarfijn uit te leggen op 19 september tijdens de Business Meeting Stikstofproblematiek. Zij geven u tips over welke stappen u het beste kunt nemen om de minste vertraging (en dus de minste kosten) op te lopen en zij helpen u verder met al uw vragen over vergunningen.

Komt u ook?
Heeft u ook advies nodig? Komt u dan vooral naar deze inspirerende middag! Er is een plenair programma, maar er is ook voldoende tijd om uw persoonlijke vragen beantwoord te krijgen door de aanwezige advocaten.

Alle informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS

Eerste Kamer steunt stikstofwet

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

10 maart 2021 om 13:50 | 2 min

Gelderland richt provinciaal stikstofregistratiesysteem op

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten om een regionaal systeem voor het inboeken en uitgeven van stikstof in te stellen. Dit besluit maakt het oprichten van een provinciaal stikstofregistratiesysteem mogelijk. In de volgende stap bepaalt de provincie hoe het registratiesysteem eruit gaat zien. 

12 februari 2021 om 13:00 | 1 min

Wat zijn de voorwaarden voor het intrekken van een natuurvergunning?

Het provinciebestuur hoeft een natuurvergunning niet in te trekken, als het kiest voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de natuurvergunning voor een veehouderij in Oirschot. Maar onder welke voorwaarden wordt een na­tuur­ver­gun­ning wel ingetrokken?

20 januari 2021 om 11:42 | 4 min | 2

Interessante uitspraak RvS over infrastructurele projecten en stikstof

De minister van I&W moet beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem wel volledig zijn. Deze tussenuitspraak van Raad van State kan ook gevolgen hebben voor andere infrastructurele projecten waarbij voor stikstofberekeningen gebruik wordt gemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator.

20 januari 2021 om 11:09 | 4 min

Column: 'Piekbelasters tonen belang regionale stikstofaanpak'

Enkele tientallen veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden zorgen voor veel stikstofuitstoot. Uit onderzoek van Investico blijkt dat een aantal ‘piekbelasters’ veel meer stikstof uitstoten dan woningbouw- en wegenprojecten in dezelfde regio. Deze projecten kunnen hierdoor niet doorgaan. Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN Amro, licht de kwestie toe. 

27 november 2020 om 09:39 | 3 min

Friesland stelt besluit over extern salderen uit naar december

Extern salderen, oftewel de stikstofemissie van een bedrijf overnemen, is één van de oplossingen voor de stikstofproblematiek. De afgelopen maanden hebben verschillende provincies een besluit genomen over het verleasen van stikstofruimte, maar in Friesland willen ze eerst de behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer afwachten. 

10 november 2020 om 11:12 | 2 min

Stikstofwet: inzetten op natuurherstel en gedeeltelijke vrijstelling bouw

Het kabinet is met een wetsvoorstel gekomen voor stikstofreductie. Het doel is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Er komt tot 2030 bijna €3 miljard beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa €2 miljard voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Ook komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector in de bouw- en sloopfase.

13 oktober 2020 om 15:38 | 4 min

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021