Vier acties van Rotterdam om plek te geven aan 50.000 nieuwe woningen

Vier acties van Rotterdam om plek te geven aan 50.000 nieuwe woningen

Ook Rotterdam heeft te maken met snelle stedelijke groei. Om de snelle aanwas van nieuwe inwoners te accommoderen heeft het Rotterdamse college de Strategische Verkenning Verstedelijking vastgesteld waarbij in vier stappen de stad kan worden verdicht. 

Reacties