Collectieve procedure tegen de staat gestart wegens verhuurderheffing

Een collectieve procedure tegen de staat die tot definitieve afschaffing van de verhuurderheffing moet leiden, dát is Class Action Verhuurderheffing. Deze belasting voor verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen wordt door vrijwel alle sociale verhuurders als onrechtvaardig ervaren. Om die reden is dit maatschappelijke initiatief gestart, waarvoor de website classactionverhuurderheffing.nl in het leven is geroepen.

De verhuurderheffing is een crisismaatregel die in 2013 is getroffen om een gat in de Rijksbegroting te vullen. Deze ingrijpende belastingmaatregel wordt alleen aan verhuurders van sociale huurwoningen opgelegd en vormt een aanzienlijke aanslag op hun liquiditeit. De crisis is al jaren voorbij, maar de
verhuurderheffing bestaat nog steeds en is zelfs verder toegenomen.

No cure no pay
De Class Action Verhuurderheffing is een collectieve rechtszaak waarbij alle sociale verhuurders die verhuurderheffing moeten betalen, zich op no cure no pay basis kunnen aansluiten. Het is een initiatief van een gerenommeerde ondernemer, die onder andere actief is in de sociale verhuur. Deze ondernemer heeft diepgaande studie laten verrichten door gespecialiseerde advocaten naar de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing.

Belemmering
Advocaat mr. Zeno van Dorth tot Medler, namens de initiatiefnemer: "De resultaten van het onderzoek wil deze ondernemer niet alleen voor zichzelf houden, maar ten gunste laten komen van alle verhuurders die
verhuurderheffing betalen. Het is onbegrijpelijk dat juist in de sociale huursector de verdiensten ingrijpend worden belast. De verhuurderheffing drukt niet alleen aanzienlijk op het resultaat van de verhuurder; zij belemmert ook dat er sociale huurwoningen worden bijgebouwd, terwijl juist voor de lagere inkomens het woningaanbod steeds nijpender wordt. Het is dan ook van maatschappelijk belang dat de verhuurderheffing voorgoed wordt afgeschaft."

Verhuurders van sociale huurwoningen die willen deelnemen aan deze collectieve rechtsprocedure kunnen zich vanaf nu aanmelden via de website classactionverhuurderheffing.nl. Ook is hierop aanvullende informatie over de Class Action Verhuurderheffing te vinden.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021