Maak Delft mee!

Delft bouwt volop aan haar toekomst. Wie het nieuwe station uitloopt, ziet het meteen. Er verrijzen nieuwe bouwiconen waar voorheen het spoorviaduct de stad doorsneed. In maart is er een koopovereenkomst gesloten met initiatiefnemer van het House of Delft, een pand dat veel bezoekers een onuitwisbare eerste indruk zal geven. En op een steenworp afstand: Antoni, een dynamisch, multifunctioneel gebouw waar je kunt wonen, ontmoeten, leren, verblijven en genieten. Delft herrijst – investeren in Delft loont.

Vorig jaar daagde Delft op de Provada ontwikkelaars uit te investeren, in de Spoorzone maar ook in andere gebieden van de stad. Delft heeft een investeringsagenda ontwikkeld, Agenda Delft 2040. Een agenda met concrete ideeën over de nieuwe uitdagingen in de stad. Een agenda waar het college ook een financiële impuls aan gekoppeld heeft. Deze uitdaging bleek niet aan dovemansoren gericht. Intussen werken we op vele plekken samen met plannenmakers, ontwikkelaars, grond- en vastgoedeigenaren, en ook met individuele burgers aan de opgaven van Delft van de toekomst. Zoals in de Spoorzone, De Staal en omgeving – de entree van Delft langs de A13. En het gebied rond NS-station Delft Zuid.

Evenwichtig aanbod
We kennen daarbij een aantal specifieke opgaven. Bovenal willen we zorgen voor een evenwichtig aanbod en doorstroom op de Delftse woningmarkt. De omvang van de bestaande sociale voorraad is nog altijd te hoog, de uitstroom vindt maar beperkt plaats. Om huurders te verleiden door te stromen, willen we plannen voor middeldure huurwoningen ruimte bieden. En dan heb ik het niet over plannen die al enige tijd in een la liggen, maar over plannen die echt vernieuwend zijn, innovatief. Van tiny houses tot PO- of CPO-constructies, we willen bouwen met lef, en zoeken daarbij de grenzen op.

Goede combinaties
Tegelijk willen we bouwen om te voorzien in de groeiende vraag. Met name naar binnenstedelijke woonmilieus. Die vraag beslaat in de regio alleen al 170.000 woningen. Delft neemt daarvan 15.000 woningen voor haar rekening. Dat zal niet makkelijk zijn in een stad waar ruimte schaars is, en wonen gecombineerd moet worden met studeren, werken en recreëren. Het vinden van goede combinaties tussen wonen en werken in combinatie met nieuwe oplossingen voor mobiliteit en energievoorziening zien wij als een manier om duurzaam te investeren in een leefbare stad. We kijken daarbij niet alleen naar de oplossingen voor losse kavels of panden, maar kiezen echt een integrale aanpak met aandacht voor een toegevoegde, maatschappelijke waarde. In het Schieoever-gebied, in de gezondheidslocatie van Reinier de Graaf, en in Buitenhof worden nu plannen ontwikkeld met deze insteek, en we zien daar veel energie en nieuwe ideeën opkomen.

Concrete afspraken
En dan zijn we zijn nog maar net begonnen. Zoals gezegd: vorig jaar brachten we deze plannen naar buiten. Nu werken we al volop met partners, ontwikkelaars en eigenaren, bedrijven, corporaties samen om de stad nog aantrekkelijker te maken voor haar toekomst. Komend jaar willen we doorpakken en tot concrete afspraken komen.

Op de Provada dagen we iedereen uit met ons mee te doen. Wie met ons mee wil bouwen aan een monumentaal Delft van de toekomst, is welkom. Klik hier voor meer informatie op of bezoek ons op de Provada (Hal 12, stand 12.27) – maak Delft mee!


Dit artikel is geschreven door Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie bij de gemeente Delft.
 

Reacties