Daling aantal ontruimingen van Amsterdamse corporatiewoningen blijft doorzetten

In 2017 zijn in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door de woningcorporaties. Dit is een fikse daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen vonden er 407 uitruimingen plaats. De gemeente spreekt zelfs van een 'historisch' laag aantal.  

Reacties
Dossier Woningcorporaties

Blog over begroting 2019: het 'verzuurzamen' van de corporatiesector

Inderdaad 'verzuurzamen' staat niet in de Dikke van Dale, maar kan wel als tegenhanger worden gezien van verduurzamen. Oftewel, het tegengaan van bederf. Want bij de presentatie van de miljoenennota is wel duidelijk geworden dat dit kabinet geen enkele poging doet om de lastenverzwaring van de corporaties tegen te gaan. Een blog van de specialisten van Corporatiekracht vastgoedadviseurs.

9 oktober 2018 om 10:00 | 3 min