Provincie Limburg: 'Erfpacht is goede troef voor aantrekken bedrijven'

Er wordt door de provincie €100 miljoen uitgetrokken voor erfpacht. In de afgelopen jaren heeft de provincie al grond in erfpacht uitgegeven aan bedrijven die lastig aan kapitaal konden komen. Vanwege de toenemende vraag naar erfpacht wordt nu extra geld beschikbaar gesteld.

Reacties
Dossier Erfpacht