Woningstichting Nijkerk bouwt verder aan woonwijk Doornsteeg

De volgende stap is genomen in de realisatie van woonwijk Doornsteeg. De 12 kleine gezinswoningen en 12 levensloopwoningen komen in deelproject De Wijngaarde in Nijkerk. De meeste woningen zijn inmiddels toegewezen aan een huurder.

Reacties
Dossier Levensloopbestendig