Uitzonderingen in Bouwbesluit: Eisen aan woonboten minder streng

Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Er komen uitzonderingen of speciale bepalingen in het Bouwbesluit. 

Reacties
Dossier Bouwbesluit