Rechter: verschillende waarderingsgrondslagen WOZ voor kantoor en bijbehorende parkeergarage

Een kantoor met een overheidsdienst als huurder met daarbij een in aanbouw zijnde parkeergarage/fietsenstalling: welke waarderingsgrondslag moet worden toegepast voor de WOZ? Een rechter kwam met een opvallende uitspraak.

Reacties
Dossier WOZ-waarde