Op een van de laatste ontwikkellocaties op Haveneiland in IJburg komen 271 woningen

Het woongebouw bestaat uit vier aaneengeschakelde gebouwen, die technisch zelfstandig zijn en gefaseerd worden opgeleverd.

Reacties