Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Om daar nu al op voor te sorteren, is een negental pilots uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen