Verhuurders bij Airbnb beslist niet machteloos

Airbnb is een wereldwijde online marktplaats voor particulieren om hun woning te verhuren aan toeristen voor kort of lang verblijf. Airbnb biedt voor toeristen een toegankelijk platform om voor een leuke prijs gebruik te maken van andermans woning. Degene die zijn of haar woning hiervoor ter beschikking stelt verdient er bovendien eenvoudig een aardig zakcentje bij. 

Maar is deze vorm van vakantieverhuur wel in alle situaties toegestaan? Mr. Anke Groffen van Holla Advocaten zegt dat het antwoord nee is.  

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021