Er was een tijd waarin er een taboe rustte op hoogbouw in Nederland. Gezien de toename van hoogbouwtorens en het aantal ontwikkelplannen dat nog op de stapel ligt, lijkt dit taboe vandaag de dag voorgoed opgeheven. Hoogbouw wordt steeds vaker gebruikt als antwoord op de stijgende vraag naar woningen. Steeds meer gemeenten hebben de behoefte om hoogbouw te realiseren of de grenzen die in de gemeente worden aangehouden naar boven bij te stellen.

Juist nu, in deze fase dat hoogbouw furore maakt, is het belangrijk de kwaliteiten en uitdagingen van hoogbouwplannen inzichtelijk te maken, zodat hier ook op gestuurd kan worden. Hoogbouw kent serieuze constructieve en bouwtechnische uitdagingen. Het energetische vraagstuk is enorm complex en de weerslag van hoogbouw op de ecologische footprint is een groot aandachtspunt. Hoogbouw heeft ingrijpende effecten op de stedelijke omgeving en op de gezondheid en het welzijn van de mens. Op al deze aspecten is nog enorm veel kennis en expertise te ontwikkelen en in te winnen.

Als Stichting Hoogbouw zijn wij dan ook verheugd met deze eerste Special van VJ met hoogbouw als thema. We zijn vereerd dit voorwoord te mogen schrijven en hopen dat u, net als wij, geïnspireerd wordt door deze uitgave.

Voor deze Special ging Vastgoedjournaal in gesprek met verschillende partijen die allen binnen hun eigen vakgebied betrokken zijn bij de hoogbouwontwikkeling in Nederland. Zo zijn er 10 boeiende artikelen ontstaan waarin professionals uit diverse sectoren de lezer deelgenoot maken van hun visies op en expertise in hoogbouw.

Namens Stichting Hoogbouw wensen wij u veel leesplezier!

Caro van de Venne en Erik Faber

Reacties