Projectontwikkelaars van nieuwe woonprojecten staan voor vele complexe uitdagingen: lage parkeernormen, duurzaamheidseisen en ook de steeds hoger wordende verwachtingen van bewoners maken het lastig om een optimaal woonconcept te realiseren. Het is dan ook niet gek dat diverse ontwikkelaars en vastgoedbeleggers zoals Bouwinvest, Greystar en Amvest samen met deelmobiliteitsaanbieder Hely zijn gaan experimenteren met mobiliteitshubs bij hoogbouwprojecten. Michael Baan, business developer bij Hely, vertelt: “Het succes van onze pilots toont aan dat mobiliteitshubs bij hoogbouw geen tijdelijke experimenten meer zijn, maar een permanente service met veel toegevoegde waarde voor bewoners.”

Mensen willen geen plek om in te wonen, maar een plek om in te leven. Zo zie je regelmatig full service living woningprojecten met faciliteiten als pakketpunten en binnentuinen, maar ook mobiliteit wordt steeds vaker een vast onderdeel van het woonconcept. Bereikbaarheid en flexibiliteit is voor bewoners namelijk echt een must, maar is door de schaarse ruimte in stedelijke gebieden niet altijd vanzelfsprekend. Deelmobiliteitsaanbieder Hely helpt uiteenlopende projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren met deze uitdaging door het plaatsen van zogenoemde Hely Hubs; een verzamelplek met diverse vormen van deelvervoer, exclusief beschikbaar voor bewoners.

 

 

ALLE SOORTEN DEELVERVOER OP ÉÉN HUB

Op de Hely Hub vinden bewoners e-bikes, bakfietsen en (elektrische) auto’s. Via de Hely app kunnen zij al deze voertuigen eenvoudig reserveren of direct meenemen. Het voertuig halen ze altijd op bij de hub en zetten deze hier ook weer terug. De Hely Hubs zijn vaak exclusief toegankelijk voor bewoners van het gebouw en staan in de parkeergarage of -terrein van het pand. Floris Hack, Asset Manager Residential Fund bij Bouwinvest: “Uit onderzoek blijkt dat onze doelgroep, met name in binnenstedelijke gebieden, minder behoefte heeft aan een eigen auto, maar daarentegen wel graag gebruik wenst te maken van (duurzame) alternatieven. Sinds enkele jaren experimenteren wij reeds met losse vormen van deelvervoer. Hely bundelt deze vormen nu binnen één platform.”

 

 

DE KENMERKEN VAN EEN SUCCESVOLLE HUB

Na vele pilots en jaren aan data heeft Hely een solide succesformule in handen welke zij breed uitrollen bij diverse woningprojecten. Zo is hoogbouw, door de hoge bewonersdichtheid, bij uitstek geschikt voor een mobiliteitshub. Daarnaast is de aanwezigheid van OV belangrijk: hoe beter de aansluiting, hoe minder noodzaak voor een eigen auto, hoe meer potentie van deelmobiliteit. Dit betekent echter niet dat elke mobiliteitshub bij een project met de bovenstaande kenmerken een succes wordt. “Er bestaat geen one size fits all”, aldus Michael Baan. “Mensen verschillen en hebben verschillende reisgedrag en motieven. Daarom betrekken wij de gebruikers bij de samenstelling van de deelvloot. Eigenlijk maken we voor elk project een hub op maat.”

 

 

EEN GOEDE START IS EEN VROEGE START

Wie graag deelmobiliteit wil toevoegen aan een woonconcept kan daar beter eerder dan later mee beginnen. Baan: “Deelvervoer als mobiliteitsconcept van een woonproject dient zo vroeg mogelijk bij een projectontwikkeling te worden meegenomen. Zo kan een lage parkeernorm gemakkelijker worden gerealiseerd en is er voldoende gelegenheid om gedurende de verkoop een bewoners doelgroep aan te trekken met een lager autobezit. Tenslotte maakt het een woonproject aantrekkelijker voor verkoop aan beleggers wanneer deelmobiliteit geïntegreerd in het woonconcept kan worden meeverkocht.”

Meer weten over de mogelijkheden van Hely bij jouw project? Neem contact op!

Matthijs Boon matthijs@hely.com / 06-53 93 25 67 

Over Helyhely.com/about-hely

 

 

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?