Goedkeuring voor woningbouw bij Ottenhome Loosdrecht

De Raad van State is woensdag akkoord gegaan met de bouw van 34 woningen, vier appartementen, een horecagebouw en een kleine jachthaven op de locaties Ottenhome en Swingboei in Oud-Loosdrecht. De Raad wees alle door omwonenden ingediende bezwaren tegen het project af. Projectontwikkelaar ASR Vastgoed kan aan de slag.

De woningen komen grotendeels te liggen op een landtong die op de locatie van de voormalige jachthaven Ottenhome in de Eerste Plas wordt aangelegd. Enkele andere woningen komen op de plek van de vroegere jachthaven Swingboei.

De eigenaren van twee woonboten naast de aan te leggen landtong maakten onder meer bezwaar tegen het verdwijnen van hun uitzicht, beperking van hun vaarbewegingen en de vrijstellingsprocedure, die volgens hen niet volgens de regels was afgehandeld.

De Raad van State concludeert dat de gemeente Wijdemeren de regels goed heeft gevolgd. Wel erkent de Raad dat het uitzicht van de bootbewoners wordt beperkt. Maar dat is volgens de Raad aanvaardbaar, omdat men geen blijvend recht op vrij uitzicht heeft. Ook de vaarbewegingen van hun boten worden volgens de Raad beperkt, maar niet onmogelijk gemaakt.Reacties


Laatste nieuws