‘Advies en uitvoering bij één partij, dat is maximaal ontzorgen’

Hospitality. Voor adviesbureau BOAG omvat dit begrip in de eerste plaats de hotellerie en horeca. 'In het kader van vastgoed zijn dat de branches waar BOAG een toegevoegde waarde heeft. Onze uitvoeringsgerichte rol verandert; steeds vaker worden we ook om advies gevraagd.' Een gesprek met Roeland van de Scheur, senior projectmanager bij BOAG, over de ontwikkelingen in hospitalityvastgoed.

De traditionele rol van BOAG in de hospitalitybranche is die van aanbesteden en controleren van de bouw. 'Van oudsher concentreerden we ons op de uitvoering van renovatie en nieuwbouw tot aan de oplevering van het casco. Die rol hebben we vervuld bij restaurants en vooral bij hotels, op elke schaal: van een enkele vestiging tot aan hele ketens', vertelt Roeland.

‘Tegenwoordig’, vervolgt hij, ‘is ontzorgen ‘key’: de hotellier of restauranteigenaar wil begeleid worden door een partij die het proces door en door kent en onder controle heeft. Die snel kan schakelen, flexibel is, het overzicht heeft én die begrijpt welke commerciële afwegingen er zijn. Er is, kortom, behoefte aan een partij die óók aan de voorkant van een project actief is. Die adviseert, afspraken maakt en die vervolgens ook tijdens de uitvoering aan boord kan blijven voor het projectmanagement en de integrale kwaliteitsborging. Dat is BOAG.’

Alle scenario’s op tafel
Roeland, zelf hotel- en horecaman in hart en nieren, geniet ervan om mee te denken over concepten en oplossingen. Een ideale rolverdeling die meerwaarde heeft voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

‘Ik weet uit eigen ervaring wat gastvrijheid voor een hotellier en restaurateur is en welke financiële consequenties elke wijziging heeft. Dat begrip zorgt ervoor dat het onderlinge vertrouwen er snel is en dat de communicatie soepel verloopt.’ We zitten nu voor een hotel in Amsterdam aan tafel om de scenario’s te bespreken: blijft het hotel open tijdens de verbouwing of is het efficiënter om een korte periode te sluiten?

Vast concept uitrollen
Het kostenaspect is leidend. Zéker ook in de horeca, waar men met zo min mogelijk inzet en financiën maximaal resultaat wil behalen. ‘Hospitality is hier gebaseerd op retail: we werken nu bijvoorbeeld met een restaurantketen een inrichtingsconcept tot in detail uit. Met een conceptboek onder de arm gaat hij vervolgens op zoek naar geschikte locaties. Die laten wij conform afbouwen, waarbij BOAG de afbouwcoördinatie verzorgt.’

Duurzaamheid en kostenreductie
Verduurzaming speelt ook in hospitality een rol, zij het dan ook weer vooral om de exploitatiekosten te drukken. ‘Kosten zijn het uitgangspunt voor de duurzaamheidsopgave: voor de opdrachtgever moet er economisch voordeel te behalen zijn. Bijvoorbeeld door betere isolatie, zuiniger omgaan met energie en water, circulariteit, toepassing van LED-verlichting en met materialen te werken die gemakkelijker schoon te maken zijn en langer mooi blijven.’

Interessante keurmerken
Vanuit zijn ervaring en intrinsieke motivatie denkt BOAG graag mee over interessante, duurzame alternatieven. ‘We onderzoeken ook de mogelijkheden om keurmerken te gebruiken voor duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het Green Key-certificaat. Een interessante ontwikkeling die bijdraagt aan een positiever imago, naar overheden, maar zéker ook naar de markt.’

Een bijdrage van BOAGReacties


Laatste nieuws