VJ Commentaar: Redt Unilever de vastgoedsector?

Gaat het helpen, die open brief van de zeven CEO’s van beursgenoteerde vastgoedfondsen in het FD en Telegraaf eerder deze week? Ze vrezen de afschaffing van de fbi maar het is niet duidelijk wat ze van de staatssecretaris willen.

Ik had die brief bijna gemist omdat het eerst alleen werd gepubliceerd in de papieren edities van het FD en Telegraaf terwijl ik die media uitsluitend online lees. Wel jammer. Door alleen te publiceren in kranten benadrukken de vastgoedfondsen dat ze nog altijd een product van de ‘oude’ economie zijn. Wat let hen om alle relevante online media een berichtje hiervan te sturen? Uiteindelijk kwam de brief ook op Linkedin langs en kon ik van de inhoud kennis nemen.

U weet al wat in de brief staat. De zeven beursgenoteerde vastgoedfondsen vrezen voor een verslechterd vestigingsklimaat voor beleggen in Nederlands direct vastgoed als de fiscale beleggingsinstelling wordt afgeschaft. En dus zouden ze voortaan gewoon winstbelasting (vpb) moeten gaan betalen.

Aantal opvallende zaken
Er vielen me wat zaken op. Ten eerste de zeven ondertekenaars. Waarom staat daar de naam van de CEO van Unibail-Rodamco-Westfield? Dat winkelfonds is al bijna negen jaar lang geen fbi meer en wordt dus ook niet getroffen door de kabinetsplannen. En wat doet Eurocommercial Properties daar? Dat is wel een fbi maar heeft geen beleggingen in Nederland en wordt evenmin geraakt. Wie het meeste last van gaat krijgen is alleen NSI: dat fonds heeft al haar vastgoed in ons land. Vastned en Wereldhave zitten met 45% respectievelijk 40% Nederlands vastgoed ook in de gevarenzone.

De brief roept het kabinet ‘passende maatregelen’ te nemen om te voorkomen dat ons land op achterstand komt te staan in Europees opzicht. Daar ben ik wel benieuwd naar maar vooralsnog zie ik vanuit Den Haag nog maar weinig dat op een ‘passende maatregel’ lijkt.

Lobbywerk
Uiteraard vindt, sinds de plannen voor de afschaffing van de fbi in oktober vorig jaar bekend werden, al op hoog niveau het nodige lobbywerk plaats in de Haagse kringen om de scherpe kantjes af te slijpen. Maar concrete resultaten blijven echter uit terwijl we een jaar verder zijn.

Een jaar waarin tal van alternatieve constructies konden worden uitgedacht als alternatief voor vastgoedbeleggen via een fbi. Maar ik zie nog niks. Nu krijgt de vastgoedsector het op haar heupen nu de afschaffing onontkoombaar is sinds de verschijning van de Miljoenennota ruim twee weken geleden.

Slachtoffer
Het eerste slachtoffer is al bekend: het nieuwe blockchainvastgoedfonds van Annexum en Bloqhouse. Die komt er niet omdat het rendement door het aankomende fbi-verbod te laag uitkomt. Het is Annexum zeer te prijzen dat zij als één van de weinige ‘traditionele’ vastgoedpartijen openstaan voor innovatieve toepassingen maar het nieuws over de afschaffing van de fbi was al een jaar geleden bekend. Kort erna hebben ze de pilot aangekondigd die nu wordt teruggetrokken.

Terug naar de brief. De vastgoedfondsen steken hun hand uit naar staatssecretaris Snel om samen de een ‘transparante vastgoedsector te behouden’ voor Nederlandse beleggers. Het zou sterker geweest zijn als ze duidelijk hadden gemaakt wat ze dan wel willen als de fbi niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld omzetting naar een fiscaal transparant fonds waarbij het vastgoed niet met vpb wordt belast maar alleen bij de participanten. Dat lijkt een beetje wat we al hebben met de fbi. Toch is het nog niet helemaal ideaal, zo schrijft een fiscalist van KPMG.

Unilever
Het is nog maar de vraag of vastgoedbeleggen via de fbi gaat verdwijnen. Vanochtend werd bekend dat Unilever haar verhuisplannen afblaast. Daarmee valt de grond weg voor het afschaffen van de dividendbelasting die bedoeld was om grote bedrijven binnen onze landsgrenzen te houden. In het kielzog daarvan zou de fbi gehandhaafd kunnen worden. 

Mocht vastgoedbeleggen via de fbi toch niet doorgaan: zijn er fiscalisten met alternatieven hiervoor? Ik nodig u graag hiervoor uit om uw fbi-alternatief via Vastgoedjournaal te presenteren. U kunt verzekerd zijn van de nodige publiciteit.

Rogier Hentenaar
Hoofdredacteur VastgoedjournaalReacties

Gustaaf Vons

Unilever verdwijnt. Het was al goeddeels verdwenen als Levers Zeepmaatschappij. Het getrouwtrek om het hoofdkantoor zal nauwelijks banen kosten. De dividend belasting was redelijk. Het afschaffen daarvan niet. Laten die Engelse beleggers maar fijn in het Perfide Albion blijven. De brexiteers krijgen nog straks de kous op de kop. Straks willen ze nog blijven, een nieuw referendum kan net zo goed nog komen. Inderdaad is er dan geen reden meer de fbi te handhaven en komt er een einde aan deze tango.

Geplaatst op 5 oktober 2018 om 18:43Laatste nieuws