Woonzorgcomplexen: wat willen ouderen eigenlijk?

Dort Spierings vroeg zich af wat de invloed is van verschillende factoren op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen. Daarbij wilde hij weten wat de wenselijke schaal is voor ouderenwoningen. Hij kwam tot verrassende inzichten.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen