Geen enkel gebouw 100 procent compliant aan EU-Taxonomy

Geen enkel gebouw 100 procent compliant aan EU-Taxonomy

De bouw- en vastgoedsector staat voor een belangrijke uitdaging: voldoen aan de strenge duurzaamheidsnormen van de EU-Taxonomie. Het niet voldoen aan deze regels kan aanzienlijke financiële en reputatieschade veroorzaken, en de gangbare gebouwcertificeringen dekken de eisen niet voldoende. Projectmanagementbureau Drees & Sommer ziet bij bouwprojecten dat er vijf eisen uit de EU-Taxonomie het moeilijkst te vervullen zijn.

Elger Groenland, Division Director en Head of Real Estate Consultancy bij Drees & Sommer: 'Het voldoen aan de eisen van de EU-Taxonomie vereist een gecoördineerde aanpak en diepgaande kennis van de complexe eisen. Op dit moment zien wij dat geen gebouw compleet compliant is. Als projectmanager zien wij bij projecten waarbij ontwikkelaars en beleggers nauwer samenwerken en gebruik maken van innovatieve strategieën om aan deze normen te voldoen, er minder misgaat. Dit draagt niet alleen bij aan de naleving van regelgeving, maar ook aan de ontwikkeling van een duurzamere en veerkrachtigere gebouwde omgeving. Gangbare gebouwcertificeringen zijn vaak niet voldoende; een geïntegreerde benadering is noodzakelijk.'

5 redenen waarom het spaak loopt

  1. Primair energieverbruik Gebouwen moeten minimaal 10 procent energiezuiniger zijn dan de nationale standaard (in Nederland betekent dit dus BENG2-10 procent).
  2. Klimaatrisico's: adaptatie- en mitigatiemaatregelen Het is cruciaal dat gebouwen bestand zijn tegen klimaatverandering, benodigde maatregelen om dit risico te verlagen of te mitigeren overstijgen de gangbare bouwstandaarden. Kwetsbaarheden dienen in kaart gebracht te worden en specifieke maatregelen dienen genomen te worden. Vroegtijdige identificatie en integratie van in het ontwerp is essentieel.
  3. Transitie naar een circulaire economie Gebouwen moeten volgens de EU-Taxonomy adaptief, flexibel en demontabel ontworpen en gebouwd worden conform ISO 20887. Dit vereist een gedocumenteerd proces met gedetailleerde registratie van ontwerpscenario's en materiaaldata, iets wat achteraf moeilijk te reproduceren is.
  4. Testmethode vluchtige organische stoffen en andere chemische substanties De gebruikte materialen en producten moeten voldoen aan strenge testprotocollen om schadelijke stoffen te elimineren. Gangbare certificeringen zijn vaak niet voldoende, en testresultaten conform een uniforme testmethodiek zijn vereist.
  5. Ecosystemen en biodiversiteit Bouwlocaties moeten gescreend worden welke invloed het bouwproces en gebouw zal hebben op ecosystemen en biodiversiteit. Ontwikkelingen op vruchtbare landbouwgrond, habitats voor bedreigde diersoorten of geklasseerd bosgebied zijn niet toegestaan.


Reacties


Laatste nieuws