Grontmij organiseert leegstandsdebat op PROVADA 2011

Ingenieursbureau Grontmij gaat op de komende PROVADA een leegstandsdebat organiseren. Het thema van Grontmij op de beurs is Co-creatie in de stad. Het begrip co-creatie heeft vaak impliciet een positieve lading. Leegstand daarentegen is een begrip dat meestal wordt geassocieerd met een minder positieve lading. De vraag die gesteld wordt, is: hoe werkt co-creatie in een negatieve context, zoals bij leegstand?

Welke leegstand wil Grontmij aankaarten?
Leegstand is eigenlijk een heel normaal verschijnsel in de vastgoedmarkt en zeker niet alle vormen van leegstand zijn negatief. Zo zijn we gewend te spreken over normale leegstand als er sprake is van frictieleegstand (tijdelijke leegstand). Daarnaast kan er soms zelfs sprake zijn van gewenste leegstand zoals bij woningverkoop of bij herontwikkeling van een gebouw.

Bij negatieve leegstand denken we vooral aan structurele leegstand, waarbij de leefbaarheid in de omgeving wordt aangetast en er een negatieve ontwikkelingsspiraal is of dreigt te ontstaan.

In dat kader klinkt dan altijd weer het geluid dat de eigenaren van de gebouwen met leegstand maar de huurprijzen of de waarde van hun gebouwen moeten verlagen (al dan niet op straffe van een boete), als ware zij de wees in het Nederlandse spreekwoord.

Hoe werkt in deze situaties het proces van co-creatie of start de eigenaar juist een proces van negatieve co-creatie (co-destructie van waarde) als eigenaren met leegstand hun huurwaarden en/of gebouwwaarden eenzijdig verlagen?

Tijdens de ProVaDa-beurs op 7 juni 2011 om 15.30 uur gaat Grontmij in op bovenstaande vragen met aansluitend een borrel op haar stand in de RAI, hal 10, standnummer 18.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022