‘Vroeg overleg met toeleveranciers leidt tot een beter gebouw’

De verhoudingen verschuiven binnen de vastgoedsector: de toeleverancier wordt steeds belangrijker door het bezit van specialistische kennis en expertise. Voor architecten, aannemers en ontwikkelaars is het lastig om op de hoogte te blijven van alle (nieuwe) mogelijkheden. Daardoor loont het om de grote toeleveranciers al in een vroeg stadium te betrekken. Dat vertelt Edgar van Ginkel, directeur van Reynaers Aluminium Nederland, aan VJ.

Reynaers is een internationaal familiebedrijf dat gespecialiseerd is in aluminium systemen voor ramen, deuren en gevels. Het bedrijf bedenkt en ontwerpt systemen voor opdrachtgevers en maakt het halffabricaat. De gevelbouwer maakt hiervan het eindproduct: de gevel.

Strijp-S
VJ spreekt met Van Ginkel te midden van Strijp-S, een gebiedsontwikkeling van formaat in Eindhoven. Op dit voormalige Philips-terrein zijn de laatste jaren talloze (leegstaande) kantoor- en bedrijfsruimten getransformeerd naar (voornamelijk) woonruimte, naast een groot aantal nieuwbouwprojecten. En ook de komende jaren zet deze herontwikkeling voort. ‘‘Hier komt een heel nieuw stadsdeel uit de grond’’, vertelt Van Ginkel. ‘’Wij zijn betrokken geweest bij heel veel projecten op Strijp.’’

Transformatie
Reynaers leverde de aluminium systemen voor ‘Gerard’ en ‘Anton’ op Strijp-S, twee fabrieksgebouwen die zijn getransformeerd naar loftwoningen. ‘’Een heel nadrukkelijke wens daarbij was openheid naar buiten toe, omdat er geen balkons aan de gebouwen zaten. We kwamen in een vroeg stadium in contact met de architect die vanuit de opdrachtgever de taak kreeg daarvoor iets bijzonders te bedenken. We hebben toen samen hele grote vouwramen ontwikkeld die de bewoners open kunnen zetten om zo toch een buitengevoel te krijgen’’, legt Van Ginkel uit.

Gerard en Anton op Strijp-S.

Vroegtijdig en intensief contact
Het transformatieproject is een goed voorbeeld waarom investeerders, architecten en aannemers - en dan vooral ontwikkelende aannemers - er volgens Van Ginkel veel baat bij hebben om vroegtijdig en intensief contact te zoeken met grote toeleveranciers zoals Reynaers. ‘’Op die manier kun je een gebouw neerzetten dat nog dichter aansluit bij de vraag. In een vroeg stadium kun je nog keuzes maken die naarmate het proces verder gevorderd is, niet meer mogelijk zijn. In veel gevallen leidt dat tot lagere kosten, wegens het wegnemen van faalkosten.’’

Om die reden wil Reynaers graag meer bekendheid genereren in de vastgoedsector, met name over de mogelijkheden die het bedrijf biedt. In het verlengde hiervan investeerde Reynaers flink in de Reynaers Campus in de Belgische plaats Duffel. Bij het hoofdkantoor van Reynaers is daar naast het Experience Centre en Training Centre, het grootste particuliere geveltestcentrum ter wereld gevestigd. Ook het paradepaardje van Reynaers staat daar: Avalon. In deze Virtual Reality-ruimte kunnen ontwikkelaars, aannemers en architecten middels stereoscopische projectie en actieve 3D-brillen letterlijk in hun project stappen en erin rondlopen. ‘’De campus is gebouwd om klanten gedegen keuzes te laten maken over welk systeem het meest geschikt is.’’

Beter gebouw tegen lagere kosten
Daarnaast wil Reynaers altijd graag de discussie aangaan met klanten over waar de bouwsector naartoe gaat. ‘’Onze systemen moeten afgestemd zijn op hoe onze opdrachtgevers omgaan met gebouwen, bijvoorbeeld ten aanzien van levensduur’’, verklaart Van Ginkel. ‘’We willen daardoor veel contact met ze en op die manier van elkaar leren. Wat je nu veel ziet is dat een ontwikkelaar een plot bezit of koopt, een architect inhuurt en het project aanbesteedt voor de laagste prijs. Als we dit traditionele proces loslaten en onderling in de bouwketen meer overleg hebben, leidt dat tot een beter gebouw tegen lagere kosten.’’

Duurzaamheid en circulariteit
Er worden hoge eisen gesteld aan gebruiksvriendelijkheid, binnenklimaat, brandwerendheid, inbraakveiligheid en duurzaamheid bij de aluminium systemen. Met name het laatste is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Van Ginkel: ‘’Aluminium is een prachtige grondstof doordat het oneindig te recyclen is. Het gaat decennialang mee, heeft een hoge restwaarde en is om te smelten tot een nieuw product. We kijken echter ook voortdurend naar mogelijkheden om materialen die vrijkomen bij sloop direct opnieuw te gebruiken bij andere projecten. Dat zou betekenen dat je niet meer met de sloopkogel een gebouw tot puin slaat, maar het stuk voor stuk uit elkaar haalt en hergebruikt.’’

Wat circulariteit betreft zouden gevelbouwers in de toekomst volgens Van Ginkel met een leasecontract kunnen gaan werken. ‘’Daarvoor zijn allerlei pilots opgestart, maar het is een uitdaging om de financiering helemaal goed te krijgen. Er zijn wel al partijen die in dat financieringsmodel stappen. In elk geval zou het betekenen dat de verhouding tussen gevelbouwer en eigenaar heel anders wordt. De gevelbouwer zet niet alleen de gevel neer, maar zorgt ook dat deze van hoogwaardige kwaliteit blijft - zelfs als het vastgoed van eigenaar wisselt. Het is een veel meer toekomstgericht en intens samenwerkingstraject.’’

Stijgende bouwkosten
Wat momenteel een steeds grotere zorgenpost wordt in de vastgoedsector, zijn de stijgende bouwkosten. VJ vroeg Van Ginkel of dit ook speelt bij aluminium en hoe Reynaers hiermee omgaat. ‘’Ons beleid is gericht op prijsstabiliteit, dat geeft rust en dat vinden we belangrijk’’, antwoordt hij. ‘’Nu zien ook wij echter dat de aluminium prijzen al meer dan een jaar continu aan het stijgen zijn. We proberen binnen de mogelijkheden die we hebben een deel daarvan voor eigen rekening te nemen, maar op een gegeven moment komt je rendement in gevaar en moet je bepaalde zaken doorrekenen naar de klanten toe. Dat hebben we recent gedaan.’’

Door de kostenstijgingen ontstaat er volgens Van Ginkel een steeds grotere behoefte vanuit afnemers om prijswijzigingen of -stijgingen op voorhand af te kopen. Dat betekent een vaste prijs voor een product dat pas in de toekomst afgenomen wordt. ‘’We proberen in die behoefte mee te gaan, zover we kunnen, maar het is een enorm complex vraagstuk. De prijs van onder andere aluminium laat zich namelijk heel moeilijk voorspellen.’’

Een voordeel van de huidige markt is dat niet alleen de bouwkosten, maar ook de waarden van vastgoed rap stijgen, met name van woningen. De exploitatieberekeningen van een paar jaar geleden zijn daardoor vaak weliswaar achterhaald, maar de toegenomen kosten kunnen vaak nog (grotendeels) opgevangen worden door de hogere opbrengsten. ‘’Dat zorgt ervoor dat op dit moment de meeste projecten nog wel doorgang kunnen vinden’’, sluit hij af.
 

Reacties
Dossier Bouwkosten

Lees onze special over Special Woonvormen 2022