Platform Duurzame Huisvesting Kenniscafé: ‘Slimme gebruikers willen slimme gebouwen’

Gebouwen kunnen veel energiezuiniger en slimmer worden dankzij geavanceerde technische systemen. Dat levert grote meerwaarde op: een lagere CO2-uitstoot, een hogere arbeidsproductiviteit en een lagere total cost of ownership. Technische systemen leveren op de langere termijn zelfs een waardestijging van het vastgoed op. Daar gaat het om.

De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Na lang wikken en wegen moeten kantoren vanaf 2023 voldoen aan energielabel C. Het is nog niet bekend wanneer de eisen verder worden aangescherpt. Dat is een gemiste kans, want we kunnen nu al véél meer doen door gebouwen niet alleen te verduurzamen, maar er in één keer smart buildings van te maken. In het buitenland gebeurt dat al volop; wij dreigen hier als Nederlandse vastgoedwereld de slag te gaan missen.

Tafelgasten
Onder leiding van Jaap Dijkgraaf (TVVL) gaan de sprekers Doekle Terpstra (UNETO-VNI), Martijn Roordink (Directeur Spaces), Simon Braaksma (Royal Philips), Bas van Holten (CEO Merin) en Huub Keizers (TNO Energie Gebouwde Omgeving) in op de enorme kansen die we hebben om vastgoed comfortabeler, energiezuiniger, slimmer en waardevoller te maken. Platform Duurzame Huisvesting nodigt u uit om mee te discussiëren over de toekomst van ons vastgoed.

28 maart | 16:00 – 19:00 | De Hall, Korenmolenlaan 4, Woerden
Aanmelden via communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl

Foto: Created by Creativeart - Freepik.com.
 



Reacties


Laatste nieuws