Blog: Erfgoedwet, zorg of kans?

 

Laten we eerlijk zijn, menig eigenaar zal – al dan niet stiekem – best trots zijn op de monumentenstatus van zijn erfgoed. En terecht. Want het gaat wel om de pareltjes in Nederland, die stuk voor stuk iets vertellen over de geschiedenis van ons land. Maar maakt de recent in werking gestelde Erfgoedwet het bezit van een monument ingewikkelder of biedt het juist nieuwe perspectieven?

Voor particulieren is de Erfgoedwet goed nieuws. Onderdeel van de Erfgoedwet is namelijk het verplicht in stand houden van het monument. Naast het feit dat dit exact is wat de meeste eigenaren toch al doen, vormt deze verplichting vooral een stimulans om optimaal gebruik te maken van diverse stimuleringsregelingen. Ongetwijfeld kent u de BRIM, de instandhoudingssubsidie voor monumenten. Maar bent u ook bekend met de (fiscale) voordelen van het laten vaststellen van de onderhoudskosten door de BBM, de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden? Profiteert u al van mogelijkheid om tegen een lage rente te lenen via het Nationaal Restauratiefonds? En wist u dat ook provincies budget beschikbaar hebben voor grootschalige herstelwerkzaamheden? Kortom, er zijn volop manieren om de onderhoudskosten van uw monument te beperken, de kunst is alleen om de juiste wegen te vinden.

Let op de voorwaarden
Die wegen kunt u prima zelf bewandelen, maar let wel op de valkuilen. Energiezuinig glas komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor instandhoudingssubsidie. Net zomin als reconstructiekosten, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn ook deze niet subsidiabel. Elke subsidie heeft zijn eigen regels en ook iedere provincie stelt specifieke voorwaarden. Het is verstandig om hier terdege rekening mee te houden, om te voorkomen dat uw aanvraag wordt afgewezen. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd de hulp van een specialist vragen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat: het behalen van een maximale tegemoetkoming in uw onderhoudskosten, zodat het monument in goede staat kan blijven bestaan.

Discussie over beeldbepalende rijksmonumenten
Provincies hebben wel een probleem met de Erfgoedwet, of beter gezegd: met de instandhouding van monumenten. De beschikbare subsidie staat in geen verhouding tot de kosten voor onderhoud en restauratie van grote, beeldbepalende rijksmonumenten. Recent is dit onderwerp van gesprek geweest tussen een delegatie van de provincies en Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In september volgt een besluit hierover. We hebben vertrouwen in een positieve uitkomst, want het is ondenkbaar dat unieke historische gebouwen als Paleis Soestdijk, de Domtoren in Utrecht en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch niet behouden blijven voor de toekomst. Linksom of rechtsom zal een oplossing worden gevonden, want instandhouding is juist de kern van de Erfgoedwet.

Een blog van Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburghmg@vdsf.nl. Linkedin: nl.linkedin.com/in/mitchellgmelich/  Reacties


Laatste nieuws