Zorgvastgoed.nl gaat het land in

Het platform Zorgvastgoed.nl, dat eerder dit jaar voor professionals in de zorg is opgericht, trekt veel belangstellenden. Inmiddels worden door diverse partijen te huur en te koop staande zorgobjecten op het platform getoond en hebben ruim 55 professionals zich bij Zorgvastgoed.nl aangesloten. "Als stichtingsbestuur zijn we zeker niet ontevreden over deze snelle groei”, zegt initiatiefnemer en bestuurslid Gerard Thaens. Zorgvastgoed.nl gaat nu ook themabijeenkomsten organiseren.

De website van Zorgvastgoed.nl is sinds de lancering in april inmiddels door duizenden unieke bezoekers bezocht. En ook melden zich elke dag professionals in de zorg aan. Samen met de huur-, koop- en beleggingsobjecten die op de site staan, moet Zorgvastgoed.nl uitgroeien tot de transparante marktplaats op het gebied van Zorgvastgoed. De Stichting Zorgvastgoed is initiator van Zorgvastgoed.nl. “We zien dat er door de professionals veel informatie wordt uitgewisseld. En dat is precies wat wij met dit platform voor ogen hebben. Namelijk zowel een verbindende factor als een informatie- en inspiratiebron voor professionals in de zorgvastgoedsector willen zijn. Dat slaat duidelijk aan”, aldus Thaens.

Zorgvastgoed.nl op reis
Om juist de aspecten van kennisdelen en inspireren te versterken gaat de organisatie vier keer per jaar interactieve themabijeenkomsten houden. “Dergelijke bijeenkomsten organiseren we bij voorkeur op een zorglocatie, vandaar de titel ‘Zorgvastgoed.nl op reis’.” De bijeenkomsten gaan over actuele trends en ontwikkelingen in de cure en de care. “Wel staat telkens de vraag centraal hoe we een markt voor zorgvastgoed kunnen creëren door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten”, aldus mede initiatiefnemer en bestuurslid Kees Trimp.  

De aftrap vindt plaats op 26 november 2015 in Noordwijk aan Zee. In Zorghotel De Kim wordt nagedacht of de zogenoemde Blue Strategy uit de VS op de Nederlandse situatie in zogenoemde Blue Zones kan worden toegepast. Reacties


Laatste nieuws