'Logistieke sector kan zelf een antwoord bieden op de kritiek over verdozing'

Onderzoek van Stec Groep en DENC toont aan dat de logistieke sector zelf een antwoord kan bieden op de groeiende kritiek op de verdozing. Uit het onderzoek blijkt dat de logistiek juist door de schaalgrootte van de gebouwen zichzelf ‘onzichtbaar’ kan maken en oplossingen kan bieden voor de ruimtenood in Nederland.

Door slimme landschappelijke inpassing en door functiestapeling en -menging op haar enorme daken en langs haar lange wanden te faciliteren levert de logistiek een cruciale bijdrage aan het oplossen van ruimtenood. Zo kan de logistieke sector haar ‘license-to-operate’, die nu ter discussie staat, behouden. Daarnaast kan de sector cruciale bijdragen leveren aan het realiseren van maatschappelijke ambities en zo van toegevoegde waarde zijn voor de regio.

Probleem vanuit diverse invalshoeken benaderd
Ruimtelijk economisch adviesbureau Stec Groep en architecten- en ingenieursbureau DENC hebben gezamenlijk de mogelijkheden verkend hoe de sector logistiek (ontwikkelaars, beleggers, logistiek dienstverleners en verladers), samen met landelijke en regionale overheden, beter tegemoet kan komen aan de kritiek op de grote ruimtevraag van de afgelopen jaren. Hiervoor hebben zij vanuit diverse invalshoeken het probleem benaderd en uitgewerkt in een inspiratie- en oplossingspaper.

Deze ideeën zijn getoetst bij de markt en het bedrijfsleven en werden op 14 april jl. gepresenteerd aan circa 200 vertegenwoordigers van overheid, vastgoedmarkt, logistieke dienstverleners en verladers tijdens het congres: Verdozing, maatschappelijke druk op logistiek: wie pakt de handschoen op? in Den Bosch. De whitepaper is hier te downloaden.

Reacties