Te ruime of te krappe parkeernorm: hoe lossen we dat op?

Veel ontwikkelaars en beleggers worstelen met parkeernormen omdat een te ruime of te krappe parkeernorm ontwikkelingen kunnen bedreigen. Wat zijn mogelijke oplossingen? Een artikel van parkeerspecialist Mathijs Smissaert.

Sinds 1 juli 2018 moeten in principe alle bestemmingsplannen in parkeernormen voorzien in plaats van zoals daarvoor in de Bouwverordening.

Als dat niet of niet goed is gedaan, dan kan dat niet alleen leiden tot vernietiging van de planregel, maar dan kan een bouwaanvraag ook niet worden geweigerd als op het vlak van parkeren een knelpunt zit. Zo moet een duidelijke parkeernorm zijn opgenomen of moet hiernaar verwezen zijn (dynamische verwijzing).

 

 

 


 


Doorgaans verwijst het bestemmingsplan naar de parkeernota. Vaak biedt de nota al handvatten voor alternatieven. Zo biedt de 'Beleidsregeling parkeernormen auto en fiets van de gemeente Rotterdam 2018' de volgende bijzondere vrijstellingen:

- Extra fietsparkeerruimte: als een ontwikkeling in betaald parkeergebied voorziet in extra fietsparkeervoorzieningen op eigen terrein, wordt de autoparkeereis met maximaal 10% verlaagd in de verhouding twee fietsparkeerplaatsen in plaats van één autoparkeerplaats. Deze extra fietsparkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op eigen terrein en zijn bedoeld voor langparkeerders (bewoners, werkers, studenten).

- Deelauto’s: als bij een woningontwikkeling in betaald parkeergebied structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, commercieel aangeboden deelauto’s ter beschikking worden gesteld op geoormerkte deelautoparkeerplaatsen, wordt de autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd in de verhouding één autoparkeerplaats met deelauto in plaats van vijf gewone autoparkeerplaatsen. De deelauto’s mogen ook worden geplaatst in een nabijgelegen parkeervoorziening op geoormerkte deelautoparkeerplaatsen.

- Mobility as a Service (MaaS): als bij een ontwikkeling in betaald parkeergebied gebied voor alle toekomstige gebruikers Mobility as a Service structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, beschikbaar wordt gesteld, wordt de autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd.

- De bijzondere vrijstellingen mogen bij elkaar worden opgeteld.

Huren is ook optie
Indien men juist meer parkeerplaatsen nodig heeft, is parkeerplaatsen huren in de directe omgeving ook vaak een optie. Het draait hier om acceptabele loopafstanden. De gemeente verlangt meestal wel een contract met een lange looptijd dat aantoont dat in de eigen parkeerbehoefte is voorzien.

Andere uitzonderingen zijn vaak:
- Aantonen middels een parkeeronderzoek dat de parkeerbehoefte in de praktijk afwijkt van de norm. De opzet van dit parkeeronderzoek moet aan de eisen van de gemeente voldoen. Afstemming is noodzakelijk.

- Soms is storting in een gemeentelijk parkeerfonds mogelijk om een tekort aan parkeerplaatsen te financieren.

Salderen 
Bij een functiewijziging of verbouwingsproject is tenslotte salderen vaak een optie. Voor de eventuele toename van de parkeerbehoefte moet een oplossing komen. Bijvoorbeeld parkeerbehoefte: 16 parkeerplaatsen in oude situatie, 26 in nieuwe situatie, per saldo 10 parkeerplaatsen extra nodig.

Saldering is ook toegestaan als in het gemeentelijk parkeerbeleid niet vermeld is dat dit kan.

Bij salderen mag eerst het nieuwe en het bestaande tekort worden afgerond om vervolgens de uitkomsten van elkaar af te trekken. Een reeds bestaand tekort hoeft doorgaans niet eerst te worden gecompenseerd. Afhankelijk van de gemeente en het project is meer of minder mogelijk.

Bezoektip: interactieve middag 'Duizend vragen over parkeren' op 12 februari 2020


Drs Mathijs K. Smissaert Bc heeft bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is nu de eigenaar van Parkeeradvies.com. Als netwerkorganisatie helpt Parkeeradvies.com met het volledige traject van ontwikkeling tot verkoop.Reacties

Pim Pierrot

vandaag de discussie van de pakketbezorgers welke een gigantische overlast veroorzaken in wijken
De bestaande economie , wonen , winkels , en kantoren hebben met oude wetgeving te maken en de startende ( sinds 25 jaar) webwinkels worden niet greguleerd
neem in een bestemmingsplan ook een norm voor bezorgen op

Geplaatst op 9 december 2019 om 15:08Laatste nieuws