Pararius: Nuance in onze cijfers is leidend

Het onafhankelijke woningplatform Pararius legt in Vastgoedjournaal uit hoe de kwartaalcijfers van de Huurmonitor tot stand komen en hoe de samenwerking met andere marktpartijen is geregeld om te komen tot zorgvuldige en genuanceerde berichtgeving over de vrije sector huurwoningen. Een uitgebreide reactie van Jasper de Groot en Dolores Booij van Pararius.

Al diverse kwartalen op rij deelde Pararius voor publicatie de Huurmonitor met IVBN. Daarmee kregen zij voorafgaand inzage en de mogelijkheid om nuance aan te brengen in de publicatie van Pararius. Dit werd gedaan uit oogpunt van begrip voor de achterban en hun wens aan een heldere genuanceerde berichtgeving.

Zoals te lezen in de voorlaatste Huurmonitor is in samenspraak met de IVBN het stuk vanaf ‘Huurprijsstijging zittende huurders in vrije sector lager’ opgenomen ter nuancering en uitleg. Ook eerdere publicaties zijn voorafgaand in overleg met IVBN gepubliceerd. Deze zijn hier terug te lezen.

Voor de publicatie van de meest recente Huurmonitor heeft Pararius gewetensvol voorafgaand wederom contact opgenomen met de IVBN. Pararius heeft voorgesteld om hetzelfde stuk over het verschil in prijsstijgingen voor zittende huurders uit de vorige Huurmonitor op te nemen.

De IVBN heeft echter nadrukkelijk verzocht om het gedeelte achterwege te laten. Pararius heeft voor de volledigheid van de Huurmonitor een extra alinea opgenomen bij de uitleg van berekeningen ter nuancering en verduidelijking. Bovendien wordt in elke Huurmonitor deze tabel direct onder de eerste alinea geplaatst ter verduidelijking:Ieder kwartaal publiceert Pararius haar Huurmonitor gebaseerd op feiten en cijfers over vrije sector huurwoningen die op het online platform Pararius werden aangeboden in het voorafgaande kwartaal.

Probleem zit in de interpretatie
Jasper de Groot: “Zowel in onze persberichten als in interviews brengen wij steeds de nuance aan. Het probleem zit hem niet in onze berichtgeving, maar ligt bij de media die graag een bepaalde, impactmakende invalshoek zoekt. Daartoe heeft de pers flinke vrijheid in Nederland. Het probleem ligt bij de manier van interpretatie maar niet bij de feitelijke berichtgeving van Pararius.”

“Daarbij zijn wij niet de enige die met vergelijkbare cijfers naar buiten treden, zie bijvoorbeeld het eerder gepubliceerde persbericht van de NVM waar onze cijfers weinig van afwijken. In de Huurmonitor van Pararius wordt een uitgebreidere nuance toegepast, al helemaal bij de uitsplitsing van de aantallen kale, gemeubileerde of gestoffeerde vrijesector huurwoningen waar wij onze conclusies op baseren. Indien de huurprijzen dalen zullen wij ook daarover eerlijk berichten. Pararius heeft namelijk geen belang bij een daling of stijging van de huurprijzen”.

Om tafel
Pararius staat ervoor open om op korte termijn met een aantal partijen om de tafel te gaan en te kijken naar eventuele mogelijkheden voor meer eenduidige berichtgeving over de markt van vrije sector huurwoningen.

“Op die manier kunnen wij eraan bijdragen dat verschillen in interpretaties over de ontwikkelingen in de vrije sector huurwoningmarkt tot een minimum beperkt blijven en daar zijn alle marktpartijen mee gebaat", aldus De Groot.

Jasper de Groot en Dolores Booij zijn beiden betrokken bij Pararius. Bovenstaand artikel is een reactie op het eerder gepubliceerd VJ Commentaar over dit onderwerp.

Reacties