Rechtbank doet bijzondere uitspraak over ontruiming huurder in detentie

Het komt voor dat een huurder van een sociale woonruimte vanwege een detentieperiode niet in de woonruimte kan verblijven. In dat geval kan de sociale verhuurder ontruiming vorderen. Toch is er geen eenduidigheid, twee nagenoeg identieke zaken leiden tot twee totaal verschillende oordelen van de rechtbank. Een bijdrage van Weebers Vastgoed Advocaten. 

16 augustus 2019 om 11:04 | 6 min

Hennepkwekerij in woning is woningonttrekking in de zin van de Huisvestingswet

De gemeente Amsterdam is reeds geruime tijd druk doende om haar woningvoorraad met hand en tand te verdedigen. Woningonttrekking als gevolg van toeristische verhuur (Airbnb) of tijdelijke ingebruikgeving (short stay) wordt streng bestraft wegens strijd met artikel 21 Huisvestingswet (Hvw). Een artikel van vastgoedadvocate Leonie Muetstege.