Bandbreedte van +/- 10% onvoldoende grondslag voor de beoordeling juistheid taxatie

De discussie of een taxateur een beroepsfout heeft gemaakt en daarvoor aansprakelijk is, ontbrandt veelal wanneer een van de betrokken partijen zich niet kan vinden in de door de taxateur afgegeven waarde. Maar belangrijker nog is het totstandkomingsproces van de waarde. Een bijdrage van Onno Tacoma van Weebers Vastgoed Advocaten.

'Sloop gehuurde woning rechtvaardigt geen uitzondering op beleid'

Eind juli 2019 veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant twee medehuurders hun huurwoning te ontruimen vanwege een hennepdrogerij op zolder. De huurders huurde de zelfstandige woning al 26 jaar van een woningcorporatie en de woning zou binnenkort worden gesloopt. Zijn dit verzachtende maatregelen? Een bijdrage van Bart Poort van Weebers Vastgoedadvocaten. 

23 augustus 2019 om 08:00 | 4 min

Rechtbank doet bijzondere uitspraak over ontruiming huurder in detentie

Het komt voor dat een huurder van een sociale woonruimte vanwege een detentieperiode niet in de woonruimte kan verblijven. In dat geval kan de sociale verhuurder ontruiming vorderen. Toch is er geen eenduidigheid, twee nagenoeg identieke zaken leiden tot twee totaal verschillende oordelen van de rechtbank. Een bijdrage van Weebers Vastgoed Advocaten. 

16 augustus 2019 om 11:04 | 6 min

Hennepkwekerij in woning is woningonttrekking in de zin van de Huisvestingswet

De gemeente Amsterdam is reeds geruime tijd druk doende om haar woningvoorraad met hand en tand te verdedigen. Woningonttrekking als gevolg van toeristische verhuur (Airbnb) of tijdelijke ingebruikgeving (short stay) wordt streng bestraft wegens strijd met artikel 21 Huisvestingswet (Hvw). Een artikel van vastgoedadvocate Leonie Muetstege.