Stijl advocaten

Juridisch | Fiscaal

Waarom wel of niet wachten op nieuwe versie van AERIUS Calculator?

De tussenstand na één jaar Didam-arrest: huiswerk voor de overheid

Jaarlijkse actualisatie stikstofrekeninstrument voor Natura 2000-gebieden uitgesteld

Tijd, geld en tekort aan personeel; ernstige vertraging door stikstofuitspraak onontkoombaar.

‘Positieve weigering’ van natuurvergunning kan vooraf rechtszekerheid over stikstofrisico’s bieden

Adriaan Quist van TaylorWessing naar Stijl Advocaten

Bart Wernik als advocaat verbonden aan Stijl Advocaten

Warmteplan Sluisbuurt houdt stand bij Raad van State

Bestuursrechter toetst voortaan indringender aan het evenredigheidsbeginsel

Aanbeveling: pas rechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel aan

Tristan Naber en Laurens van Til nieuwe medewerkers Stijl Advocaten

De wet en de rechter leggen de lat hoog in het omgevingsrecht

Raad van State zet nieuwe stap richting burgervriendelijker bestuursprocesrecht

Tweede belangrijke uitspraak voor ontwikkelaars en overheden over omgevingsrechtelijke besluiten