Komende twintig jaar 60.000 woningen op grond Rijksvastgoedbedrijf in Flevoland

Komende twintig jaar 60.000 woningen op grond Rijksvastgoedbedrijf in Flevoland

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is momenteel bezig met de ontwikkeling van 60.000 woningen in Flevoland. Deze woningen worden gerealiseerd in de gebieden ZuiderC, Almere-Pampus en Almere Oosterwold fase 2.

Tijdens een commissiedebat over het Rijksvastgoedbedrijf uitte minister Hugo de Jonge zijn tevredenheid over deze projecten. 'Vorig jaar hebben BZK en het Rijksvastgoedbedrijf budget vrijgemaakt voor deze grote gebiedsontwikkelingen. Er moest nog worden gekozen welk financieel arrangement hiervoor het beste was. We konden dit via gemeentelijke grondexploitatie doen of via een begrotingsfaciliteit, waarbij de kosten via de begroting worden geregeld en later worden terugverdiend. We hebben voor het laatste gekozen, wat ervoor heeft gezorgd dat we nu volop bezig zijn met de uitvoering van deze gebiedsontwikkelingen.'

In een persbericht op de website van het Rijksvastgoedbedrijf zegt directeur gebieds- en vastgoedontwikkeling Tessa Fluanta van het RVB dat het bedrijf zich flink inzet op de landelijke woningbouwopgave door onder andere overtollig Rijksvastgoed te verkopen, zodat daar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden en door grootschalige gebiedsontwikkelingen op Rijksgronden. Eerder legde Fluanta al aan VJ uit dat woningbouw in Flevoland hoog op het prioriteitenlijstje van het RVB staat. 

60.000 woningen in Flevoland
Naast het RVB zijn ook het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Lelystad nauw betrokken bij de woningbouw in Flevoland. Over een periode van twintig jaar worden er 60.000 woningen gebouwd, verdeeld over de stadsdelen ZuiderC, Almere Pampus en Almere Oosterwold fase 2. De woningen worden door marktpartijen gebouwd, terwijl het RVB de regie houdt over de uitvoering en streeft naar het behalen van de doelen die het demissionaire kabinet heeft vastgesteld.  'In het nieuwe hoofdlijnenakkoord wordt deze lijn verder doorgezet', aldus Flantua.

Masterplan
Het RVB werkt momenteel aan de eerste tastbare stap voor de ontwikkeling van Almere Pampus, waaronder een uitgebreid bodemonderzoek. Dit onderzoek omvat bodemgesteldheid, waterhuishouding, archeologie en cultuurhistorie en wordt integraal uitgevoerd in plaats van afzonderlijk door verschillende partijen. De resultaten zullen inzicht geven in de meest geschikte locaties voor grootschalige bouw en wateropslag in Almere Pampus. Op basis van deze eerste onderzoeksresultaten, evenals mobiliteitsonderzoeken, verwacht het RVB in de zomer een Masterplan voor Almere Pampus op te leveren.

Daarna gaat het RVB in overleg met marktpartijen. Flantua wil dat marktpartijen eerder bij deze projecten worden betrokken en daarom krijgen deze projecten veel aandacht tijdens de Provada. Flantua: 'We hebben geleerd van het verleden. Toen maakten we een nota van uitgangspunten met een gemeente voordat het vastgoed op de markt werd gezet, wat leidde tot interpretatieverschillen en vertraging. Als wij betrokken blijven, kunnen we duidelijk maken wat de afspraken en bedoelingen zijn.' Om vertraging door interpretatieverschillen te voorkomen, zal het Rijksvastgoedbedrijf creatiever moeten worden, bijvoorbeeld door vastgoed met uitgestelde levering te verkopen. Het RVB verkoopt pas alles als een ontwikkeling klaar is en trekt zich dan terug. Deze projecten vereisen volgens het RVB wel een lange adem en intensieve samenwerking.Reacties


Laatste nieuws