Van Draeckeburgh over Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed 2024

De Nederlandse overheid stelt de Dumava-subsidieregeling opnieuw open. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed – zoals scholen, overheidsgebouwen, culturele instellingen, zorginstellingen, en (vanaf 2024) naast rijksmonumenten ook gemeentelijke en provinciale monumenten, komen in aanmerking. De subsidie regeling draagt bij aan het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot binnen deze sectoren. Subsidieadviesbureau Van Draeckeburgh vertelt je in dit artikel meer over Dumava.

De subsidie in 2024
Voor 2024 heeft de regering het budget voor Dumava verhoogd naar 237,5 miljoen euro. Hiervan is 70 procent gereserveerd voor integrale verduurzamingstrajecten. Het subsidiepercentage voor integrale maatregelen kan oplopen tot 40 procent, terwijl het percentage voor losse maatregelen is verlaagd van 30 procent naar 20 procent. De volgende Dumava ronde gaat open op 3 juni.

De veranderingen t.o.v. 2023

  • Budgetverhoging: Het totale budget is gestegen naar 237,5 miljoen euro.
  • Subsidiepercentage: Voor integrale maatregelen is het percentage verhoogd tot maximaal 40%. Voor losse verduurzamingsmaatregelen is dit verlaagd van 30 procent naar 20 procent.
  • Maximaal subsidiebedrag: Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verlaagd van 2.5 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro.
  • Maatregelenlijst is aangescherpt en ingekort: Maatregelen zoals LED-verlichting zijn niet langer subsidiabel en eisen omtrent PV-panelen zijn aangescherpt.
  • Nieuwe mogelijkheden: Investeringen in energieopslag zijn nu subsidiabel.

In de vorige Dumava-rondes was het budget de eerste dag al flink overvraagd. Door het budget nu te verhogen en anders te verdelen, kunnen meer maatschappelijke organisaties profiteren van de regeling. Desalniettemin zal er ook in 2024 gewerkt worden met een loting in geval van overvraging van het budget.
Hier kun je nog meer lezen over de Dumava-subsidie.

Wat wordt er gesubsidieerd?
De regeling vergoedt een deel van de advies en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de projectkosten van één verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzaming binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.

Belangrijkste voorwaarden
De regeling blijft gericht op bestaand maatschappelijk vastgoed dat ten minste 12 jaar oud is. Een vooraf opgesteld energieadvies is vereist voor het indienen van een subsidieaanvraag, en werkzaamheden mogen pas starten na indiening van deze aanvraag. Voor dat moment mag er ook nog geen opdracht zijn gegeven aan de aannemer of installateur.

De openstelling van de nieuwe inschrijfronde begint op 3 juni 2024 en sluit op 31 oktober 2024. Gezien de verwachting dat het budget snel zal zijn uitgeput, is het raadzaam tijdig contact op te nemen met subsidieadviseurs.

Bekijk deze verhelderende samenvatting van Pien van Van Draeckeburgh over de Dumava-regeling:
 

 

Kansen voor jouw project
Benieuwd naar de subsidiekansen voor jouw project? De adviseurs van adviesbureau Van Draeckeburgh helpen je graag om met onze ervaring alle subsidiekansen te benutten. Van Draeckeburgh adviseert niet alleen over de mogelijkheden. Ze zorgen er ook voor dat de aanvraag soepel verloopt en je geen subsidie mist. Je kunt hier een vrijblijvende subsidiescan aanvragen.Reacties


Laatste nieuws