Een parkeergarage ontmantelen en een tweede leven geven, geeft gemeente Dordrecht meer financiële ruimte

Namens de gemeente Dordrecht en Adex Groep blikken Rinald van der Wal en Axel Hendriks terug op het circulaire sloopproces van twee kantoorpanden op het binnenstedelijke terrein en de ontmanteling en de verkoop van de dertig jaar oude parkeergarage aan de Van Godewijckstraat ten behoeve van het nieuwe Dordthuis.

Rinald van der Wal is namens de gemeente Dordrecht projectdirecteur voor de nieuwbouw van het Dordthuis, het nieuwe onderkomen van de bibliotheek, het stadskantoor, de sociale dienst, de VVV en verschillende andere functies. Het nieuwe gebouw zal een bruisende ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van Dordrecht en de regio en zal verrijzen aan een geheel vernieuwde Spuiboulevard. Samen met Axel Hendriks van Adex Groep wordt pal naast de bouwplaats letterlijk en figuurlijk teruggeblikt op het circulaire binnenstedelijke sloopproces van twee kantoorpanden, de ontmanteling en de verkoop van de dertig jaar oude parkeergarage aan de Van Godewijckstraat en een uitdaging met een lastige kelderbak.

Hergebruik materialen en uitdagende kelderbak prioriteit bij sloopproces 
‘In de tender die de gemeente voor het sloopproces had opgesteld, had het hergebruik van de materialen hoge prioriteit’, vertelt Van der Wal over de meidagen van het project. Het sloopbedrijf dat de tender uiteindelijk zou winnen, moest de gemeente met een gedegen plan kunnen overtuigen dat zij de materialen, waaronder een grote hoeveelheden beton, uit de kantoren en de dertig jaar oude parkeergarage een nieuwe vorm dan wel een nieuwe bestemming zou geven. Daarnaast moest men ook in staat zijn om tijdens de sloop mee te denken over de technische uitdaging bij het verwijderen van een kelderbak aan de zijde van de Spuiboulevard.

Toen bleek dat Adex Groep over de beste papieren beschikte om deze klus te klaren, maakten Hendriks en zijn team een complete materiaalinventarisatie van alle gebouwen op het terrein. Veel van de vrijgekomen onderdelen, zoals verlichting, binnendeuren, brandblusinstallaties, wastafels, kozijnen en diverse verwarmings- en elektrische installaties, zijn direct uit het project naar nieuwe afnemers getransporteerd. De materialen waarvoor niet direct een nieuwe bestemming kon woorden gevonden, werden uiteindelijk via de circulaire hub van Adex Groep in Utrecht herbestemd. Het beton dat vrijkwam bij de sloop van de kantoorgebouwen is verwerkt tot hoogwaardige grondstof voor de betonindustrie. Met de parkeergarage had men een ander plan, namelijk demontage en verkoop.

Opbrengst parkeergarage in mindering gebracht op aanneemsom
Hendriks: ‘De modulaire betonnen T-stukken van de dertig jaar oude parkeergarage aan de Van Godewijckstraat zijn secuur losgezaagd en uit elkaar gehaald. Al met al een uitdagende klus omdat men bij de bouw van de 16.000 m2 grootte garage, drie decennia geleden, nog geen rekening hield met mogelijk hergebruik. Maar het is gelukt De volledige garage ligt nu in een opslag in Leiden te wachten, totdat de nieuwe eigenaar klaar is om hem weer op te bouwen.’ En de opbrengst daarvan is ten goede gekomen aan onze opdrachtgever, de waarde is in mindering gebracht op de aanneemsom.  

Lastige kelderbak
Een nog grotere uitdaging had men met een lastig gelegen kelder. ‘Door het uitgebreide vooronderzoek wist de gemeente al snel dat het verwijderen van de kelder aan de zijde van Spuiboulevard een dusdanig technisch complex project zou worden dat dit los van de tender kwam te staan’, vertelt Van der Wal. In de uitvraag werd de ontmanteling van de kelder daarom als apart artikel opgenomen en zou er een bouwteam worden samengesteld voor dit specifieke onderdeel. Van der Wal: ‘Nadat het sloopplan door het bouwteam was uitgewerkt en we tevreden waren met de resultaten van de andere uitgevoerde werkzaamheden, hebben we besloten om ook deze opdracht aan Adex Groep te gunnen’, vertelt hij. ‘Adex had laten zien dat ze de expertise en ervaring hadden om dit complexe aspect van het project ook aan te pakken.’

Over dit proces vertelt Hendriks: ‘Het verwijderen van een kelder is altijd een uitdaging, maar hier nog meer dan normaal omdat we rekening moesten houden met de omliggende structuren, zorgen voor minimale verstoring in de binnenstad en tegelijkertijd moesten we een veilige en efficiënte sloop uitvoeren. Ons team heeft nauw samengewerkt met de gemeente en andere betrokken partijen om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verliep.’

'Vooronderzoek was voor ons heel waardevol'
Hendriks prijst de gemeente Dordrecht om hun duidelijk gestelde kaders en uitgebreide vooronderzoek: ‘Het vooronderzoek was voor ons heel waardevol. We zien gelukkig steeds vaker dat partijen, die circulariteit hoog in het vaandel hebben staan, dit doen. Gemeenten nemen hierin vaak het voortouw.’

Het binnenstedelijke terrein is inmiddels vrijgemaakt van de parkeergarage en de kantoren en ‘bouwrijp’ overgedragen aan de bouwkundige aannemer. Adex Groep heeft voor het gehele project onlangs het Circulair Slopen-certificaat ontvangen. ‘Partijen kunnen heel veel beloven, maar zo’n certificaat is een officiële bevestiging dat het allemaal zo is gegaan zoals wij van tevoren met elkaar hebben afgesproken’ licht Van der Wal toe.

 Reacties


Laatste nieuws