Werk aan de winkel: Energielabelverplichting voor retail komt eraan, 140.000 panden nog zonder label

Dataverzamelaar Locatus kijkt alvast vooruit naar energielabelverplichting voor horeca- en winkelpanden, die mogelijk vanaf medio 2025 zal gelden. De verwachting is dat panden dan minimaal label D moeten hebben. Op dit moment heeft tweederde van alle panden nog helemaal geen label, dat zijn er circa 140.000.

Procentueel dus een slechtere dekking dan kantoren (bijna 80 procent) en woningen (circa 50 procent) Als de verplichting in 2025 ingaat is er de komende twee jaar dus letterlijk en figuurlijk veel werk aan de winkel voor de verstrekkers van energielabels.

Afgegeven labels in meerderheid label A of beter
Kijkend naar de ruim 70.000 panden die wél een energielabel hebben, dan zijn dit in meerderheid panden met een goed label. Het lijkt dan ook dat eigenaren van panden die verwachten een goed label te krijgen eerder geneigd zijn een label aan te vragen dan panden waarvan een slecht label is te verwachten. Wordt de verbeterverplichting daadwerkelijk opgelegd vanaf label D, dan voldoet op dit moment slechts 17 procent van de gelabelde panden niet aan die verplichting.

Ook leegstaande panden hebben overwegend geen label
Voor retail geldt hetzelfde als voor woningen: ook voor retail is er een labelverplichting zodra er in een pand een verkoop- of verhuurtransactie plaatsvindt. Je zou dus verwachten dat leegstaande panden overwegend wel een energielabel hebben, sowieso als de eigenaar op korte termijn een verhuurtransactie hoopt te doen.

Men ziet dat leegstaande panden iets beter scoren, maar verrassend genoeg heeft nog steeds meer dan de helft van de leegstaande panden geen energielabel. Van de wel gelabelde panden heeft een relatief groot deel (23 procent) een label slechter dan D.

Sommige formules lijken actief beleid te voeren
Er is geen informatie beschikbaar over pandeigenaren en hoe actief zij bezig zijn met de energielabel verplichting. Van retailketens kan men dit wel zien, en dan valt op dat een aantal retailketens actief lijken te zorgen dat hun panden een energielabel hebben. Zo heeft van de 25 panden van ABN Amro er slechts één geen label en hebben 22 panden een A-label. Het lijkt dus dat huurders actief werken aan gunstige energielabels. De bal ligt dus niet alleen bij de eigenaren van panden, maar ook huurders kunnen hier een rol in spelen. Ketens die propageren een actief klimaatbeleid te voeren zouden geen panden met een slecht of geen EPC-label moeten willen huren.

Werk aan de winkel
Of een energieprestatielabel de ultieme oplossing is voor het terugdringen van het energieverbruik valt te bezien. Het is in ieder geval wel een manier en methode om de zaak in beweging te krijgen. Bij kantoren – waar de labelverplichting nu bijna een jaar geldt – heeft inmiddels bijna 80 procent van de panden een label. Daarmee is er een goed beeld van het energieverbruik.

Bij retail blijft het aandeel panden met een EPC-label steken op nog geen 35 procent. Er is dus weinig inzicht te krijgen in de energieprestaties van panden en daarmee is er ook weinig mogelijkheid tot vergelijken en concurreren. De natuurrampen van afgelopen zomer hebben ons geleerd dat de problemen door klimaatverandering steeds groter worden. 

Reacties