Bnext.nl Projecten en Sloopwerken verder als Adex Groep: ‘Nieuwe naam, hetzelfde innovatieve karakter’

‘Feitelijk heeft het zittende management het bestaande bedrijf overgenomen, en dat heeft vervolgens de nieuwe naam Adex Groep gekregen’, zegt Kees van Es, algemeen directeur van het bedrijf dat actief is in het slim en circulair ontmantelen van gebouwen, industriële objecten en infrastructuur. Samen met commercieel directeur Axel Hendriks vertelt hij meer over de verzelfstandiging van het voormalige onderdeel van Beelen.nl en later BNext.nl.

Van Es werkt al ruim 27 jaar voor het bedrijf, waarvan al ruim vijftien jaar als algemeen directeur. Sinds iets meer dan drie jaar vormt hij met zijn broer Hans (technisch directeur en zeventien dienstjaren bij het bedrijf), Arnoud Klein (financieel directeur) en Axel Hendriks (commercieel directeur) de dagelijkse leiding. Een nieuwkomer op de markt is Adex Groep dus allerminst. Om dat in kaart te brengen moeten we terug naar 1992; het jaar dat Wim Beelen van start ging met zijn slooponderneming. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld.

De historie in het kort
In 2008 voegde Beelen recycling toe aan de dienstverlening van zijn bedrijf, dat inmiddels Beelen.nl heette. In 2013 volgde de divisie afvalinzameling en zes jaar later werd daar de innovatietak Beelen Next aan toegevoegd. Op 10 april 2020 maakte Wim Beelen bekend zijn resterende belang in Beelen Groep te hebben verkocht aan Opportunity Partners, het investeringsbedrijf van ondernemer Robert van der Wallen, die het volledige bedrijf in 2022 omdoopte tot Bnext.nl.

Het eerder genoemde management (Kees, Hans, Arnoud en Axel) heeft in oktober 2022 100 procent van de aandelen overgenomen van het sloop-, demontage en saneringsonderdeel van Bnext.nl, daarop volgde op 17 maart 2023 de officiële naamswijziging. Waarom zat daar zo’n tijd tussen? Van Es: ‘Omdat wij een deel van Bnext.nl hebben overgenomen, werd ons gevraagd heel even te wachten totdat ook de verkoop van de recycling- en inzamelingsonderdelen rond was. Dat is onlangs gebeurd door GP Groot, die onderdelen zullen onder de naam Bnext.nl blijven opereren.’

‘Ja, het behoeft soms even wat uitleg dat we nu weer van naam wisselen, erkent commercieel directeur Axel Hendriks, ‘maar onder de naam Adex Groep blijven we wél de ingeslagen weg volgen en daarmee het ontmantelen van gebouwen en industriële objecten om vervolgens de vrijgekomen materialen te registreren en terug de keten in te brengen’.

Familiegevoel
Hoe reageerde het personeel op deze veranderingen? Hendriks antwoordt: ‘Ons personeel reageerde echt enorm enthousiast. Doordat wij al zo lang met elkaar samenwerken voelt het alsof we weer teruggaan naar het familiegevoel, dat er in de beginjaren ook was. Iemand zei het heel mooi: ‘We zijn weer van onszelf.’ Het personeelsbestand van Adex Groep bestaat uit ongeveer 200 mannen en vrouwen, die samen de kern van ons bedrijf vormen.

Het is voor ons het bewijs dat het geen modeterm is, maar de enige toekomstbestendige manier van werken.

Onder de nieuwe naam blijft Adex Groep actief binnen dezelfde activiteiten: sloop & demontage, hubs & bouwmaterialen en milieu. Maar binnen die divisies zal het nodige veranderen. Zo wordt de circulaire hub in Utrecht drie keer zo groot. Op de hubs in Utrecht en Amsterdam worden materialen die vrijkomen bij de ontmanteling van gebouwen klaar gemaakt voor hergebruik. Dit wordt gedaan in combinatie met het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt bijvoorbeeld van hout dat vrijkomt bij ontmanteling nieuw houten FSC gecertificeerd bouwmateriaal gemaakt.

Van Es: ‘De weg die we zijn ingeslagen met het hergebruik van donormaterialen en de digitalisering ervan is de juiste. Het is voor ons het bewijs dat het geen modeterm is, maar de enige toekomstbestendige manier van werken. Omdat materialen zo hun waarde behouden leidt het tot scherpere offertes voor onze opdrachtgevers. Juist in deze tijd van stijgende bouw- en personeelskosten erg belangrijk.’

Met de flinke uitbreiding van de hub in Utrecht gaat Adex Groep ook op zoek naar gemotiveerd personeel. Hendriks benadrukt dat de hub niet mag worden vergeleken met een sociale werkplaats. ‘Personeel werven dat een afstand heeft tot de arbeidsmarkt gaat verder dan alleen een baan voor hen te vinden om zo een dagbesteding te hebben. Het doel is dat mensen uiteindelijk doorstromen naar andere divisies binnen het bedrijf. De hub dient als springplank. Het is echt hard werken, maar geeft voldoening en bij goed functioneren ook een toekomstperspectief.’ Het is de bedoeling dat de uitbreiding in Utrecht voor de zomervakantie is afgerond.

C02-impact in beeld brengen
Naast het investeren in zijn personeel heeft Adex Groep ook geïnvesteerd in software die het mogelijk maakt de C02-impact van hergebruik van materialen inzichtelijk te maken. ‘Dit kunnen nog niet zo veel partijen. Wij zijn blij dat we hiermee aan de slag zijn gegaan, omdat we geluiden opvingen vanuit de markt. Meer en meer van onze opdrachtgevers, van woningcorporaties tot ontwikkelaars, vinden het belangrijk om dit te weten. Het maakt circulariteit concreet, meetbaar én goed vergelijkbaar.’ De CO2-informatie is voor opdrachtgevers eenvoudig in te zien via een persoonlijk dashboard waar zij op in kunnen loggen’ aldus Hendriks.

‘Minstens net zo belangrijk is dat we voorafgaand aan het demontage proces het materialenpaspoort maken en vooraf met de opdrachtgever duidelijke afspraken vastleggen, die uiteindelijk in de opleverrapportage samenkomen’, vult Hendriks verder aan. ‘De verkoop van de donormaterialen wordt verzorgd door onszelf of een aantal vaste partners van het bedrijf. ‘Wanneer we van tevoren al weten welke materialen er uit een ontmanteling zullen komen, kunnen we die opbrengsten in de initiële aanneemsom volledig aan onze opdrachtgever teruggeven.’

Adex Groep blijft daarnaast door investeren in duurzaam materieel, volledig in de lijn om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Dus wordt er zo veel mogelijk ingezet op elektrisch. ‘Onze kleinere kranen en ander materieel hebben we al elektrisch. Voor de grote kranen ligt dat technisch ingewikkeld, maar daar kiezen we wel voor zo schoon mogelijk’ zegt Van Es. Ook komt het wagenpark aan de beurt. Hiervoor zijn inmiddels tien elektrische werkbussen besteld.

Bijzondere projecten
Waar zijn die nieuwe werkbussen binnenkort te bewonderen? ‘We doen momenteel enkele bijzondere projecten’, vertelt Hendriks, die er twee wil uitlichten. ‘We zijn in Dordrecht bezig met de demontage van een parkeergarage van 17.000 m2, die elders weer zal worden opgebouwd.’ Dat dit zo gebeurd is best bijzonder; bij de bouw van parkeergarage is nooit rekening gehouden met hergebruik of circulariteit. Van Es zegt hier wel een financieel risico te lopen. Je weet immers pas wat je echt in handen hebt als het helemaal uit elkaar is en je de benodigde betonproeven kunt doen, en dan heb je alle kosten voor het uit elkaar zagen, hijsen en transport al gemaakt. Dat vraagt wat lef aan de voorkant dus. De garage ligt inmiddels opgeslagen in Leiden, vanwaar hij binnenkort naar de nieuwe locatie zal worden gebracht.

Een ander bijzonder project waar Adex Groep bij betrokken is, is de ontmanteling van het oude Radboud UMC in Nijmegen. Het betreft hier 75.000 m2 totaalsloop. ‘Dit is qua omvang echt een heel groot project. We zijn ook daar in staat om heel veel materialen die hier vrijkomen te demonteren en geschikt te maken voor hergebruik in de keten. En dat is prettig voor het milieu en de portemonnee van onze opdrachtgevers.’

 

Reacties